Hulp aan huis – Gezins- en aanvullende thuiszorg

Hulp aan huis – Gezins- en aanvullende thuiszorg

CORONA MAATREGEL: 
​De thuiszorgdiensten zijn op dit moment enkel telefonisch bereikbaar.

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van OCMW Beringen is een door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende thuiszorgdienst, voor alle inwoners van de gemeente Beringen met specifieke aandacht voor de meest hulpbehoevenden.

Het hulp- en dienstverleningsaanbod van deze dienst bestaat uit

 • persoonsverzorging
 • huishoudelijke hulp
 • psychosociale ondersteuning
 • pedagogische ondersteuning en begeleiding aangepast aan elke persoon

De hulp is steeds aangepast aan de noden van elke hulpvrager. Hiervoor beschikt de dienst over deskundige en gemotiveerde medewerkers. Klantvriendelijkheid, neutraliteit, wederzijds respect, discretie, samenwerking en overleg staan voorop.

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg werkt vanuit volgende waarden en visie

 • de hulpvrager staat centraal
 • streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de hulpvrager
 • de hulp- en dienstverlening wordt met regelmaat en aangepast aan de persoon, aangeboden
 • de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker
 • 'open' communicatie en overleg met gebruikers en met hulpverleners
 • eerbiedigen van de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de hulpvrager
 • waarborgen van inspraak en klachtenrecht

Voorwaarden

 • wonen in Beringen
 • zelf niet meer voldoende kunnen instaan voor het huishoudelijk werk of de persoonlijke verzorging
   

Kosten

Je betaalt een bijdrage per gepresteerd uur. Deze bijdrage volgt de wettelijke barema’s, rekening houdend met het inkomen en de gezinslast. Korting is mogelijk bij

 • hoge zorgbehoevendheid
 • langdurige hulp
 • intensieve hulp

Bij de berekening van de bijdrage tellen al je inkomsten mee (ook invaliditeitsvergoedingen, oorlogspensioenen, uitkeringen met betrekking tot beroepsziektes, …). Wanneer onze verzorgende de eigen wagen gebruikt voor de door jou gevraagde verplaatsingen, betaal je hiervoor een tussenkomst van 0,34 euro per km.

Aanpak

Neem contact met ons op wanneer je denkt dat de thuiszorgdienst je kan helpen. De maatschappelijk assistente komt op huisbezoek om de vraag grondig te bespreken.

Voor de opmaak van een sociaal/financieel verslag, bij aanvang van de hulp, zijn volgende documenten nodig

 • gegevens van de mutualiteit
 • overzicht van de andere thuiszorgdiensten/mantelverzorgers
 • overzicht van alle maandelijkse inkomsten
 • laatst ontvangen belastingsbrief indien je die nog krijgt

Uitgelicht