Huisvesting – Sociaal Verhuurkantoor

Huisvesting – Sociaal Verhuurkantoor

Bij het Sociaal Verhuurkantoor kan je terecht voor huurwoningen.  Het Sociaal Verhuurkantoor zoekt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze verder aan kandidaat-woningzoekers. Je moet als huurder wel voldoen aan de voorwaarden voor sociale huur.

Eerst moet je je inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor. Bij inschrijving moet je bewijsstukken voorleggen zoals inkomen, gezinssamenstelling, huidige woonsituatie, ... Wanneer het inschrijvingsdossier volledig is, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst en bevestigd. Op basis van de bewijsstukken krijg je ook een aantal punten. Het Sociaal Verhuurkantoor gebruikt dit "puntensysteem’ om woningen aan te bieden aan kandidaat-woningzoekers met de grootste nood. 

Het Sociaal Verhuurkantoor West Limburg (SVPWL) werkt voor zeven gemeenten: Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lummen en Tessenderlo.

Voorwaarden

Iedere kandidaat-huurder die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan zich inschrijven bij een Sociaal Verhuurkantoor. Dat je voldoet aan de voorwaarden moet je wel bewijzen met documenten.

Hieronder vind je een beknopte opsomming van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
 • meerderjarig zijn, of een ontvoogde minderjarige of een minderjarige die begeleid zelfstandig gaat wonen
 • geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten in binnen- of buitenland
 • inkomensvoorwaarde: in 2018 kijkt het Sociaal Verhuurkantoor naar de inkomsten van 2014, aanslagjaar 2015. Het het gezamenlijk belastbaar inkomen van de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden mag niet meer bedragen dan 24.452 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 26.500 euro voor een alleenstaande met een handicap; 36.676 in alle andere gevallen, plus 2050,00 euro per persoon ten laste
 • de kandidaat-huurder moet over een mondelinge basiskennis van het Nederlands beschikken of bereid zijn Nederlands te leren; van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij of zij bereid is het inburgeringstraject te volgen of een inburgeringsattest heeft.
 

Kosten

De inschrijving bij het Sociaal Verhuurkantoor SVPWL is gratis.

Bijzonderheden

Elke meerderjarige kandidaat-woningzoeker die zich wil inschrijven op de wachtlijst, moet aanwezig zijn tijdens het bureelbezoek.

Aanpak

Om je in te schrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor moet er een inschrijvingsdossier opgemaakt worden. Daarvoor wordt op het kantoor van het Sociaal Verhuurkantoor het inschrijvingsformulier ingevuld.

Inwoners van Beringen maken een afspraak via de sociale dienst, Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beringen. Dit kan telefonisch op 011 44 90 00 of per mail via socialedienst@beringen.be.
Inwoners van Beringen en daarbuiten kunnen ook een afspraak maken via het hoofdkantoor van het Sociaal Verhuurkantoor, Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder. Dit kan telefonisch op 011 73 64 83 of per mail via info@svpwl.be.

Na de inschrijving kom je op een wachtlijst.

Om een woning, appartement of studio voor verhuring aan te bieden bij het Sociaal Verhuurkantoor neemt de eigenaar contact met het Sociaal Verhuurkantoor. Dit kan telefonisch op 011 73 64 83, via fax op 011 73 41 39 of per mail via info@svpwl.be. De eigenaar kan ook contact opnemen met de de dienst wonen van de stad Beringen voor informatie.

Meenemen

Elke meerderjarige kandidaat-woningzoeker moet aanwezig zijn op het kantoor bij de inschrijving. Je brengt de nodige bewijsstukken mee.

Hieronder staat een lijst van bewijsstukken die je moet meebrengen naar de afspraak bij het Sociaal Verhuurkantoor:

 • identiteitskaart
 • inkomensbewijzen van de laatste zes maanden
 • aanslagbiljet inzake personenbelasting van 3 jaren geleden, namelijk: inkomen 2013 – aanslagjaar 2014
 • inschrijvingsbewijs sociale huisvestingsmaatschappij: Kantonnale Bouwmaatschappij, Violetstraat 15, 3580 Beringen en eventueel Vlaams Woningfonds, Koningin Astridlaan 75, 3500 Hasselt

Afhankelijk van je persoonlijke situatie moet je volgende bewijsstukken meebrengen:

 • bewijs van taalkennis: diploma of getuigschrift, taalbereidheid, inburgering, …
 • bij budgetbeheer, collectieve schuldenregeling: verklaring met duur, totaalbedrag van de schulden, bedrag van de maandelijkse aflossing aan schulden, bedrag van het maandelijks leefgeld
 • bij bewindvoering: bewijs van aanstelling bewindvoerder
 • attest invaliditeit
 • attest dakloosheid
 • attest instelling, gevangenis, opvangtehuis, verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel
 • bewijs wonen op camping
 • huurcontract en recent betaalbewijs van de huur
 • geldige opzegbrief eigenaar
 • bewijs gerechtelijke uithuiszetting
 • onbewoonbaar – ongeschikt of niet-conform verklaring
 • vonnis echtscheiding
 • vonnis inzake bezoekregeling en alimentatie
 • akte verleden notaris (bij verkoop van eigendom gedurende de laatste 10 jaren)
 • verkoopovereenkomst eigendom (als de akte nog niet verleden is)

Uitgelicht