Handhaving / bouw- of milieuovertreding

Handhaving / bouw- of milieuovertreding

Als er inbreuken zijn op de reglementering van de ruimtelijke ordening of op vlak van milieu of bouw, denk bijvoorbeeld aan niet correct uitvoeren van een omgevingsvergunning, sluikstorten, niet-vergunde activiteiten, illegale lozingen,grondwerken,verbouwingen zonder vergunning, kappen van bomen, ..., dan is dit strafbaar en spreekt men van een (bouw-)misdrijf.

 

Een misdrijf melden kan via de dienst Handhaving van Bouwen & Milieu per mail ruimtelijkeordening@beringen.be of milieu@beringen.be met enkele duidelijke foto's, een uitgebreide uitleg en het adres. Nadien zal de bouwtoezichter/lokaal toezichter milieuhandhaver deze klacht verwerken en indien nodig contact met U opnemen.

Uitgelicht