Geslachtswijziging

Geslachtswijziging

Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Indien je minderjarig bent of niet-ontvoogd dan moet je je laten bijstaan door één van de ouders of door de wettelijke vertegenwoordiger.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Nadat de aangifte van geslachtswijziging werd opgemaakt moet deze binnen de drie dagen voor advies overgemaakt worden aan de Procureur des Konings. Het advies van de Procureur des Konings moet binnen 60 dagen gegeven worden. De akte van aangifte wordt definitief ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand 30 dagen na het verstrijken van de beroepstermijn die start bij de mededeling van het advies van de Procureur des Konings.

Na het doorlopen van de procedure kan je via het thuisloket een afschrift van de akte van geslachtswijziging aanvragen. 

Aanpak

Je moet je aanbieden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.

Meenemen

Bij de aanvraag moet je een verklaring voorleggen van de psychiater en de chirurg, in de hoedanigheid van de behandelende artsen, waaruit blijkt dat

  • je de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de geboorteakte
  • je een chirurgische ingreep hebt ondergaan waarbij een omvorming van het ene naar het andere geslacht heeft plaats gevonden
  • je niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken

Indien deze verklaring werd opgesteld in het buitenland moeten deze documenten voldoen aan de legalisatievoorwaarden en moeten ze vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Uitgelicht