Gemeentebelastingen – Retributiereglementen

Gemeentebelastingen – Retributiereglementen

Een retributie is een vergoeding voor een dienst die door stad Beringen verleend wordt aan een individu of vereniging waarbij de gevorderde tegenprestatie in een bepaalde verhouding van evenredigheid tot de kostprijs moet staan. De begunstigde moet ook uit eigen beweging met andere woorden vrijwillig gebruik maken van deze dienstverlening.

De verschillende stappen in de toepassing van een retributiereglement vind je hieronder. Voor de details moet je het betreffende retributiereglement raadplegen.

 • eventueel reservatie bij de betrokken dienst
 • verzenden van de facturen
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Voor vragen over de retributiereglementen kan steeds de dienst belastingen en invordering gecontacteerd worden.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de geleverde diensten. De tarieven kan je terugvinden in de retributiereglementen.

Bijzonderheden

Contantbelasting voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 11 januari 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 22 januari 2016)

Retributie op de begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium en idem 2013

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 december 2013)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 13 januari 2014)

Retributie op het parkeren in een blauwe zone en idem 2019

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 1 april 2019)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 5 april 2019)

Retributie op het verhalen van kosten voor het verzenden van herinneringen voor laattijdige betalingen van fiscale ontvangsten, retributies en niet-fiscale ontvangsten en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 26 juni 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 3 juli 2017)

Retributie voor de aflevering van administratieve stukken en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 26 juni 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 3 juli 2017)

Retributie voor de opvang, de verzorging en de bewaring van zwervende, verloren en achtergelaten dieren en idem 2013

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 september 2013)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: oktober 2013)

Retributie voor het aanbieden van diensten door het departement mens (kinderopvang, woning voor noodopvang en verhuur infrastructuur door de dienst samenleven) en idem 2019

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 13 mei 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 29 mei 2019)

Retributie voor het aanbieden van diensten en het uitlenen van materiaal door het departement mens (sport en jeugd, bibliotheek, academie voor muziek, woord en dans) en idem 2019

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 13 mei 2019)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 29 mei 2019)

Retributie voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en idem 2019

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 22 mei 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 6 juni 2017)

Retributie voor het plaatsen van industriële signalisatie op het openbaar domein door de gemeentelijke diensten op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf, andere rechtspersonen of verenigingen en idem 2013

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 december 2013)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 13 januari 2014)

Retributie voor het ontlenen van materialen en het uitvoeren van werken door de stedelijke werkplaatsen en idem 2018

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 17 december 2018)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2018)

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein en idem 2019

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 11 februari 2019)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 19 februari 2019)

Retributiereglement voor verhuur van infrastructuur SBS Koersel en idem 2019

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 11 maart 2019)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 18 maart 2019)

Tariefreglement voor verhuur van culturele infrastructuur en idem 2014

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 8 december 2014)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 19 december 2014)

Tariefreglement voor verhuur van sportinfrastructuur en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 26 juni 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 10 december 2019 (AJ 2019: 3 juli 2017)

Aanpak

Voor elke retributie is er een specifieke aanvraagprocedure. Hiervoor kan je rechtstreeks contact opnemen met de betrokken dienst.

De verschillende stappen voor een retributie zijn de volgende

 • eventueel reservatie
 • verzenden van de facturen
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Meenemen

Om te weten welke documenten je moet meenemen om een reservering te doen, kan je contact opnemen met de betrokken dienst.

Uitgelicht