Gemeentebelastingen – Retributiereglementen

Gemeentebelastingen – Retributiereglementen

Een retributie is een vergoeding voor een dienst die door stad Beringen verleend wordt aan een individu of vereniging waarbij de gevorderde tegenprestatie in een bepaalde verhouding van evenredigheid tot de kostprijs moet staan. De begunstigde moet ook uit eigen beweging met andere woorden vrijwillig gebruik maken van deze dienstverlening.

De verschillende stappen in de toepassing van een retributiereglement vind je hieronder. Voor de details moet je het betreffende retributiereglement raadplegen.

 • eventueel reservatie bij de betrokken dienst
 • verzenden van de facturen
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Voor vragen over de retributiereglementen kan steeds de dienst belastingen en invordering gecontacteerd worden.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de geleverde diensten. De tarieven kan je terugvinden in de retributiereglementen.

Bijzonderheden

Contantbelasting voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 januari 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 22 januari 2016

Retributie op de begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 december 2013
 • op de website gepubliceerd sinds 13 januari 2014

Retributie op het parkeren in een blauwe zone

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 april 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 5 april 2019

Retributie op het verhalen van kosten voor het verzenden van herinneringen voor laattijdige betalingen van fiscale ontvangsten, retributies en niet-fiscale ontvangsten

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 3 juli 2017

Retributie voor de aflevering van administratieve stukken

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 3 juli 2017

Retributie voor de opvang, de verzorging en de bewaring van zwervende, verloren en achtergelaten dieren

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 september 2013
 • op de website gepubliceerd sinds oktober 2013

Retributie voor het aanbieden van diensten door de afdeling samenleving, vrije tijd en educatie (kinderopvang, woning voor noodopvang en verhuur infrastructuur door de dienst samenleven)

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 mei 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 29 mei 2019

Retributie voor het aanbieden van diensten en het uitlenen van materiaal door de afdeling samenleven, vrije tijd en educatie (sport en jeugd, bibliotheek, academie voor muziek, woord en dans)

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 mei 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 29 mei 2019

Retributie voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 mei 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 6 juni 2017

Retributie voor het plaatsen van industriële signalisatie op het openbaar domein door de gemeentelijke diensten op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf, andere rechtspersonen of verenigingen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 december 2013
 • op de website gepubliceerd sinds 13 januari 2014

Retributie voor het ontlenen van materialen en het uitvoeren van werken door de stedelijke werkplaatsen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2018
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2018

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 19 februari 2019

Retributiereglement voor verhuur van infrastructuur SBS Koersel

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 18 maart 2019

Tariefreglement voor verhuur van culturele infrastructuur

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 december 2014
 • op de website gepubliceerd sinds 19 december 2014

Tariefreglement voor verhuur van sportinfrastructuur

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 3 juli 2017

Aanpak

Voor elke retributie is er een specifieke aanvraagprocedure. Hiervoor kan je rechtstreeks contact opnemen met de betrokken dienst.

De verschillende stappen voor een retributie zijn de volgende

 • eventueel reservatie
 • verzenden van de facturen
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Meenemen

Om te weten welke documenten je moet meenemen om een reservering te doen, kan je contact opnemen met de betrokken dienst.

Uitgelicht