Gemeentebelastingen – Aangifteformulieren

Gemeentebelastingen – Aangifteformulieren

Voor een aantal belastingreglementen is het noodzakelijk om jaarlijks een aangifte te doen. Dit is onder andere het geval voor de belasting op drijfkracht der motoren, belasting op tweede verblijven, belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels, .... 

Stad Beringen verstuurt jaarlijks aangifteformulieren naar de gekende belastingplichtigen. De ingevulde aangifteformulieren moeten tijdig terug bezorgd worden aan de dienst belastingen en invordering.

Als je geen aangifteformulier ontvangen hebt maar wel belastingplichtig bent, ben je verplicht om tijdig de nodige gegevens spontaan aan stad Beringen te melden. Indien de aangifte niet tijdig gebeurt, kan de belasting ambtshalve ingekohierd worden. Bij de ambtshalve inkohiering wordt er een verhoging van het belastbaar bedrag toegepast.

Voorwaarden

Als je belastingplichtig bent, moet je jaarlijks een aangifte indienen.

Kosten

De verschuldigde belasting in functie van het type gemeentebelasting.

Bijzonderheden

Voor onder andere volgende belastingreglementen moet er jaarlijks een aangifte ingediend worden

Aanpak

Je aangifte doe je met volgende formulieren

Meenemen

  • ingevuld en ondertekend aangifteformulier
  • nodige gegevens om het aangifteformulier in te vullen
     

Uitgelicht