Gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten

De stad Beringen beschikt over negen gemeenschapswachten. Zij zijn al jaren een vertrouwd gezicht in het straatbeeld en zijn te herkennen aan hun paarse uniform. De gemeenschapswachten zijn de mobiele antennes van de stad. Hun opdracht vervullen ze stadsbreed, met specifieke aandacht voor de wijken. De gemeenschapswachten maken deel uit van de stedelijke dienst samenleven. De taken worden opgevolgd door de coördinator buurtwerking.

Opdrachten van de dienst gemeenschapswachten

  • garanderen van een zichtbare, geruststellende aanwezigheid in het straatbeeld: de gemeenschapswachten vervullen een contactfunctie ten aanzien van de bevolking, melden defecten in het straatbeeld (signaalfunctie), informeren buurtbewoners over de reglementering (bijvoorbeeld inzake huisvuilophaling, blauwe parkeerzone), houden contact met de plaatselijke buurtwerkingen, …
  • aanwezigheid op de markten: op de markten informeren de gemeenschapswachten marktbezoekers over het verbod om al fietsend of met een gemotoriseerd voertuig de markt te betreden, sensibiliseren ze marktbezoekers over gauwdiefstal, foutief parkeren, …
  • toezicht bij stedelijke evenementen: de gemeenschapswachten vervullen een toezichthoudende taak bij stedelijke evenementen zoals de sinterklaasshow, scholenveldloop, Galerijfeesten, …
  • medewerking aan gerichte acties: tenslotte verlenen de gemeenschapswachten medewerking aan gerichte acties waaronder fietscontroles in de scholen, bussen van brieven en rondbrengen van affiches, ondersteuning bij het fietsexamen,... 

De gemeenschapswachten vervullen enkel niet-politionele sociaalpreventieve opdrachten. Zij treden dus nooit op in plaats van de politie. Hun taak beperkt zich tot het informeren van de burgers en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Voorwaarden

Gemeenschapswachten kunnen enkel ingezet worden in de openbare ruimte, bij publieke activiteiten of bij activiteiten van algemeen belang.

Uitgelicht