Geboorteakte

Geboorteakte

Het gemeentebestuur van je geboorteplaats bewaart je geboorteakte. Op de dienst burgerlijke stand kan je steeds terecht voor een afschrift of uittreksel van deze akte. Uittreksel of afschriften van een geboorteakte kan je met andere woorden enkel krijgen in de gemeente waar je geboren bent.

De ambtenaar kan drie soorten attesten afleveren

  • een uittreksel (zonder vermelding van de afstamming)
  • een afschrift (met vermelding van de afstamming)
  • een internationaal uittreksel of "formul A" (opgemaakt in meerdere talen)

Als je het document in het buitenland moet voorleggen, moet het soms voorzien worden van een legalisatie of een apostille.

De dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken plaatst deze legalisatie of apostille op Belgische documenten. Via hun website kan je nagaan of de legalisatie nodig is.

Voorwaarden

  • een uittreksel zonder vermelding van de afstamming mag aan iedereen afgeleverd worden
  • een afschrift of een internationaal uittreksel (formul A) kan alleen aangevraagd worden door de betrokkene zelf, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn, zijn erfgenamen, zijn wettelijke vertegenwoordiger of alle openbare overheden, notarissen en advocaten
  • als het document voor het buitenland bestemd is en er een legalisatie of apostille vereist is, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand (burgemeester of schepen) de akte ondertekenen

Aanpak

Je kan dit document aanvragen

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • via het e-loket
  • via iemand anders, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft.

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht