Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet je steeds aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het kind geboren is. Die ambtenaar maakt een geboorteakte op en verwittigt daarna de woonplaats van de ouders. Voor deze aangifte heb je als ouders 15 kalenderdagen de tijd.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Indien de termijn van 15 kalenderdagen is verstreken kan de aangifte alleen nog gebeuren door een gemachtigde van het ziekenhuis en niet meer door de ouders.

Aanpak

Je moet je aanbieden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Meenemen

Bij de aangifte moet je volgende documenten voorleggen

  • een kennisgeving van geboorte
  • een aangifteformulier van een levend geboren kind
  • het identiteitsdocument van de aangevers
  • voor gehuwden: het trouwboekje
  • indien je geen inwoner bent van België: een bewijs van burgerlijke staat
  • indien je illegaal in Beringen verblijft: zoveel mogelijk informatie in verband met de moeder omwille van het bepalen van de afstamming van het kind
  • als je het kind wil erkennen bij de aangifte is de toestemming van de moeder vereist en moet de erkenner mee ondertekenen
  • indien je als niet-Belg het kind wil erkennen: een uittreksel uit de nationale wetgeving met vermelding van de modaliteiten tot erkenning

Uitgelicht