Gemeentebelastingen - Belastingreglement particulieren

Gemeentebelastingen - Belastingreglement particulieren

Voor particulieren zijn een of meerdere van onderstaande belastingreglementen mogelijk van toepassing.

De verschillende stappen in de toepassing van een belastingreglement vind je hieronder:

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Voor de details moet je het betreffende belastingreglement raadplegen. Voor vragen over de belastingreglementen kan steeds de dienst belastingen en invordering gecontacteerd worden.

Kosten

De aanslagvoet van de belasting is vermeld in elk belastingreglement.

Bijzonderheden

Aanvullende belasting op de personenbelasting van de staat en idem 2015

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 14 december 2015)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 17 december 2015)

Belasting op de aanleg, aanpassing en uitbreiding van de waterleidingen idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 24 juni 2016)

Belasting op de aflevering van administratieve stukken en idem 2018

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 22 oktober 2018)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 26 oktober 2018)

Belasting op de ingebruikname van het openbaar domein en idem 2020 en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 maart 2020 (AJ 2020: 30 december 2019) (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 19 maart 2020 (AJ 2020: 31 december 2019) (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op tweede verblijven en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 24 juni 2016)

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en idem 2018

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 25 juni 2018)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 2 juli 2018)

Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 24 april 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 4 mei 2017)

Belasting op onbebouwde bouwpercelen en onbebouwde kavels en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 24 juni 2016)

Belasting op onderbenutte bedrijfskavels en idem 2016 en idem 2015

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016 / AJ 2015: 14 december 2015)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 28 juni 2016 / AJ 2015: 17 december 2015)

Kohierbelasting op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 11 december 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 21 december 2017)

Aanpak

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Uitgelicht