Gemeentebelastingen - Belastingreglement particulieren

Gemeentebelastingen - Belastingreglement particulieren

Voor particulieren zijn een of meerdere van onderstaande belastingreglementen mogelijk van toepassing.

De verschillende stappen in de toepassing van een belastingreglement vind je hieronder:

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Voor de details moet je het betreffende belastingreglement raadplegen. Voor vragen over de belastingreglementen kan steeds de dienst belastingen en invordering gecontacteerd worden.

Kosten

De aanslagvoet van de belasting is vermeld in elk belastingreglement.

Bijzonderheden

Aanvullende belasting op de personenbelasting van de staat

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2015
 • op de website gepubliceerd 17 december 2015

Belasting op de aanleg, aanpassing en uitbreiding van de waterleiding

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 24 juni 2016

Belasting op de aflevering van administratieve stukken

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 oktober 2018
 • op de website gepubliceerd sinds 26 oktober 2018

Belasting op de ingebruikname van het openbaar domein

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op tweede verblijven

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 24 juni 2016

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018
 • op de website gepubliceerd sinds 2 juli 2018

Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 4 mei 2017

Belasting op onbebouwde bouwpercelen en onbebouwde kavels

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 24 juni 2016

Belasting op onderbenutte bedrijfskavels en idem 2015

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016 (AJ 2015: 14 december 2015)
 • op de website gepubliceerd sinds 28 juni 2016 (AJ 2015: 17 december 2015)

Kohierbelasting op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 december 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2017

Aanpak

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Uitgelicht