Gemeentebelastingen - Belastingreglement ondernemingen

Gemeentebelastingen - Belastingreglement ondernemingen

De verschillende stappen in de toepassing van een belastingreglement vind je hieronder

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Voor de details moet je het betreffende belastingreglement raadplegen. Voor vragen over de belastingreglementen kan steeds de dienst belastingen en invordering gecontacteerd worden.

Kosten

De aanslagvoet van de belasting is vermeld in elk belastingreglement.

Bijzonderheden

Belasting op de aanleg, aanpassing en uitbreiding van de waterleiding,  en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019, (AJ 2019: 20 juni 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 24 juni 2016)

Belasting op de aanplakborden en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op de aflevering van administratieve stukken en idem 2018

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 22 oktober 2018)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 26 oktober 2018)

Belasting op de bankautomaten en idem 2016

 • opheffing goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op de drankslijterijen en tapperijen en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op de drijfkracht der motoren en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen en idem 2013

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 11 maart 2013)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: april 2013)

Aantal brievenbussen op 1-1-2020: klik hier

Belasting op de ingebruikneming van het openbaar domein en idem 2020 en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 maart 2020 (AJ 2020: 30 december 2020) (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 19 maart 2020 (AJ 2020: 31 december 2019) (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op de nacht- en telefoonwinkels en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op de plaatsrechten op de markten en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 11 december 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 21 december 2017)

Belasting op de tweede verblijven en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 24 juni 2016)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Beringen en idem 2015

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 november 2015)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 16 november 2015)

Belasting op het barpersoneel en idem 2016

 • opheffing goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en idem 2018

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 25 juni 2018)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 2 juli 2018)

Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties op het openbaar domein en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 januari 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 13 januari 2017)

Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties op het privaat domein en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 januari 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 13 januari 2017)

Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen en idem 2017

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 24 april 2017)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 4 mei 2017)

Belasting op logeerhuizen of verblijfsbelasting en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 12 december 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 20 december 2016)

Belasting op onbebouwde bouwpercelen en onbebouwde kavels en idem 2016

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 24 juni 2016)

Belasting op onderbenutte bedrijfskavels en idem 2016 en idem 2015

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 20 juni 2016 / AJ 2015: 14 december 2015)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 28 juni 2016 / AJ 2015: 17 december 2015)

Belasting voor gebruik van elektriciteitsvoorziening met de marktkasten en idem 2013

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 december 2013)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 13 januari 2014)

Dienstenbelasting voor bedrijven en idem 2013

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019 (AJ 2019: 9 december 2013)
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019 (AJ 2019: 13 januari 2014)

Belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019

Belasting op de oppervlakte van de vestigingen van een onderneming, zelfstandige of vrije beroeper, aanslagjaren 2021-2025

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019
 • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019

 

Aanpak

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Uitgelicht