Gemeentebelastingen - Belastingreglement ondernemingen

Gemeentebelastingen - Belastingreglement ondernemingen

De verschillende stappen in de toepassing van een belastingreglement vind je hieronder

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Voor de details moet je het betreffende belastingreglement raadplegen. Voor vragen over de belastingreglementen kan steeds de dienst belastingen en invordering gecontacteerd worden.

Kosten

De aanslagvoet van de belasting is vermeld in elk belastingreglement.

Bijzonderheden

Belasting op de aanleg, aanpassing en uitbreiding van de waterleiding

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 24 juni 2016

Belasting op de aanplakborden

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op de aflevering van administratieve stukken

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 oktober 2018
 • op de website gepubliceerd sinds 26 oktober 2018

Belasting op de bankautomaten

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op de drankslijterijen en tapperijen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op de drijfkracht der motoren

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2013
 • op de website gepubliceerd sinds april 2013

Aantal brievenbussen op 1-1-2019: klik hier

Belasting op de ingebruikneming van het openbaar domein

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op de nacht- en telefoonwinkels

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op de plaatsrechten op de markten

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 december 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2017

Belasting op de tweede verblijven

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 24 juni 2016

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van Beringen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 november 2015
 • op de website gepubliceerd sinds 16 november 2015

Belasting op het barpersoneel

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018
 • op de website gepubliceerd sinds 2 juli 2018

Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties op het openbaar domein

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 januari 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 13 januari 2017

Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties op het privaat domein

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 januari 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 13 januari 2017

Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2017
 • op de website gepubliceerd sinds 4 mei 2017

Belasting op logeerhuizen of verblijfsbelasting

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 20 december 2016

Belasting op onbebouwde bouwpercelen en onbebouwde kavels

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016
 • op de website gepubliceerd sinds 24 juni 2016

Belasting op onderbenutte bedrijfskavels en idem 2015

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2016 (AJ 2015: 14 december 2015)
 • op de website gepubliceerd sinds 28 juni 2016 (AJ 2015: 17 december 2015)

Belasting voor gebruik van elektriciteitsvoorziening met de marktkasten

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 december 2013
 • op de website gepubliceerd sinds 13 januari 2014

Dienstenbelasting voor bedrijven

 • goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 december 2013
 • op de website gepubliceerd sinds 13 januari 2014

Aanpak

 • eventueel aangifte van de belasting
 • goedkeuren van het kohier door het college van burgemeester en schepenen
 • verzenden van de aanslagbiljetten
 • bezwaarperiode
 • verzenden van eerste aanmaning bij niet-betaling
 • verzenden van aangetekende aanmaning met extra administratie- en aantekenkosten bij niet-betaling
 • uitvoeren van dwangbevel door deurwaarder

Uitgelicht