Flyering (strooifolders) en sampling – Aanvraag machtiging

Flyering (strooifolders) en sampling – Aanvraag machtiging

Voor het verspreiden van drukwerken langs de openbare weg is er een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig. Bij de aanvraag dien je een voorbeeld van het drukwerk te voegen. Op het drukwerk moet je verder ook vermelden: 'Bij politieverordening is het streng verboden dit drukwerk op de openbare weg te werpen'.

Ook tijdens de openbare markten is het uitdelen van flyers en dergelijke verboden, tenzij met uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Het is verder verboden om publiciteitsborden te plaatsen op eigendom van stad Beringen. Ook het maken van publiciteit door middel van spandoeken langs de openbare weg is verboden.

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht