FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid biedt je de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen over je dossier en om een aanvraag in te dienen voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning zoals

  • aanvragen tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming,inkomensvervangende tegemoetkoming
  • verhoogde kinderbijslag
  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • belastingvoordelen voor je eigen voertuig
  • verminderingskaart voor het openbaar vervoer
  • betaling van je tegemoetkoming
  • voordelen bij andere instanties
  • andere vormen van ondersteuning …

Voorwaarden

De zitdag is ook toegankelijk voor personen woonachtig buiten Beringen.

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Elke derde dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur heeft de FOD Sociale Zekerheid zitdag bij OCMW Beringen. Je kan dan terecht bij een van hun maatschappelijk assistenten. Je kan hiervoor zonder afspraak langskomen.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan dit anders zijn. Je neemt dan best even contact met het onthaal van OCMW Beringen. 

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht