Evenementen - Kampioenenhulde

Evenementen - Kampioenenhulde

Jaarlijks huldigen stad en sportraad inwoners van Beringen of personen lid van een Beringse sportvereniging die in een individuele sport of ploegsport titels of een bijzonder prestatie hebben geleverd. Ook verdienstelijke leden of verenigingen die een aantal decennia bestaan komen voor de huldiging in aanmerking.

Voorwaarden

  • inwoner van Beringen
  • lid van een Beringse sportclub
  • de titel(s) of prestatie(s) kunnen aantonen

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

De huldigingsceremonie vindt plaats rond de jaarwisseling.

Aanpak

  • een aanvraag indienen, al dan niet met de daartoe bestemde formulieren
  • de titel(s) of prestatie(s) kunnen aantonen 

Uitgelicht