Evenementen – Preventieve Risocoanalyse Manifestatie (PRIMA) bij evenementen

Evenementen – Preventieve Risocoanalyse Manifestatie (PRIMA) bij evenementen

Bij de organisatie van een evenement of manifestatie met meer dan 1.000 aanwezigen is het belangrijk om te weten of er voldoende medische hulpverlening aanwezig is. Om dit preventief te onderzoeken is er het document PRIMA. Aan de hand van dit document krijg je te horen of de medische hulpverlening die je als organisator voorzien hebt voldoende is.

De risicoanalyse wordt overgemaakt aan de diensten van de Federale gezondheidsdienst. Van daaruit worden indien nodig de ziekenhuizen in de omgeving op de hoogte gebracht van de organisatie van het evenement. De ziekenhuizen en ambulancediensten kunnen zich met deze gegevens beter voorbereiden op een eventueel incident tijdens het evenement.

Voorwaarden

Er worden meer dan 1.000 aanwezigen verwacht (inclusief medewerkers).

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Je kan hiervoor terecht op het nummer 011 43 02 54 of per mail nicole.geuens@beringen.be.

Aanpak

  • download het formulier PRIMA en vul het zo volledig mogelijk in
  • mail het ingevuld document naar de ambtenaar noodplanning: nicole.geuens@beringen.be
  • blijkt uit het document dat bijkomende medische inzet nodig is dan maakt de ambtenaar noodplanning het over aan de dienst van de Federale gezondheidsinspecteur die de nodige medische inzet bepaalt
  • het resultaat van de risicoanalyse ontvang je per mail
  • na het evenement bezorg je het 'blad verzorgingen' ingevuld terug aan de ambtenaar noodplanning: nicole.geuens@beringen.be

Uitgelicht