Erkenning van een kind

Erkenning van een kind

Erkenning voor de geboorte
Een erkenning kan al gebeuren als het kind nog niet geboren is. Aan de hand van een medisch attest kunnen de ouders aantonen dat de moeder zwanger is. De moeder moet de erkenner de toestemming geven om haar ongeboren kind te erkennen. De erkenningsakte wordt samen ondertekend.

Erkenning na de geboorte
Een erkenning kan eveneens gebeuren nadat de geboorteakte werd opgesteld en daarin geen andere man als vader vermeld werd. De moeder moet dan ook toestemming tot erkenning geven. Wanneer het kind dat erkend wordt al de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt moet ook het kind zijn/haar toestemming geven.

Erkenning met vreemde nationaliteit of inschrijving in het buitenland
Als de moeder of erkenner de vreemde nationaliteit heeft moet er nagegaan worden of die wetgeving de erkenning toelaat. Er zal dan bijkomend attest van de ambassade voorgelegd moeten worden. Als de moeder of erkenner in het buitenland ingeschreven is zal de huidige burgerlijke staat bewezen moeten worden. Voor zulke situaties kan je je best eerst aanmelden bij de dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.

Voorwaarden

De akte van erkenning kan opgesteld worden als

  • je als erkenner Belg bent of je gewone verblijfplaats in België hebt bij het opstellen van de akte
  • of als het kind in België geboren is
  • of als het kind zijn gewone verblijfplaats in België heeft bij het opstellen van de akte

Kosten

Geen kosten.

Na het doorlopen van de procedure kan je via het thuisloket een afschrift van de akte aanvragen. 

Aanpak

Je moet je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.

Meenemen

Bij een aanvraag tot erkenning moet je volgende documenten voorleggen

  • de identiteitskaarten van de moeder, de erkenner en eventueel van het kind zelf als het ouder dan 12 jaar is
  • bij erkenning voor de geboorte: een medisch attest waaruit blijkt dat de moeder zwanger is met vermelding van de vermoedelijke geboortedatum van het kind (afgeleverd door de arts of gynaecoloog)
  • bij de erkenning na de geboorte: het afschrift van de geboorteakte van het kind indien niet in de eigen gemeente geboren (stukken afgeleverd in het buitenland moeten aan de legalisatievoorwaarden voldoen en vertaald zijn naar het Nederlands)
  • als je als moeder en/of erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kan erkennen
  • als je als moeder en/of erkenner geen inschrijving in België hebt: een recent bewijs van burgerlijke staat en bewijs van woonst (stukken afgeleverd in het buitenland moeten aan de legalisatievoorwaarden voldoen en vertaald zijn naar het Nederlands)

Uitgelicht