Erkenning dierenzaken

Erkenning dierenzaken

Voor de uitbating van een dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden- of kattenkwekerij is een erkenning wat betreft dierenwelzijn vereist. Deze erkenning staat los van de eventueel noodzakelijke milieuvergunning. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de vlaamse overheid.

Kosten

  • pension: 75,00 euro
  • handelszaak: 75,00 euro
  • kwekerij van honden / katten met niet meer dan 10 vrouwelijk fokdieren: 75,00 euro
  • kwekerij van honden / katten met meer dan 10 vrouwelijk fokdieren: 250,00 euro
  • de aanvraag voor een asiel is gratis

Het bedrag moet je storten op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 ten name van Departement Leefmilieu en Energie.

Aanvraag

De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Je kan pas een aanvraag doen als de inrichting volledig gebruiksklaar is.

De aanvraag bestaat uit

Aanpak

Je stuurt je aanvraag naar de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Inspectiedienst Dierenwelzijn
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

T. 02 553 14 40

Uitgelicht