Elektronische aankondigingsborden

Elektronische aankondigingsborden

Verenigingen kunnen hier een aanvraag indienen om een activiteit aan te kondigen op de elektronische infoborden. De boodschap verschijnt zondag voor de activiteit plaatsvindt op de borden.

Voorwaarden

  • vereniging is van Beringen
  • activiteit is toegankelijk voor een breed publiek
  • activiteit vindt plaats in Beringen
  • activiteit is niet politiek, noch commercieel
  • activiteit is niet kwetsend of discriminerend naar bepaalde bevolkingsgroepen toe

Uitgelicht