Elektriciteitsschaarste

Elektriciteitsschaarste

De maatschappij is tegenwoordig in sterke mate afhankelijk van elektriciteit. Zowel in je eigen woning als in bedrijven of voor de maatschappij in het algemeen is het wegvallen van elektriciteit onmiddellijk voelbaar, met een mogelijke impact op je veiligheid. Bij een stroomonderbreking (bij een panne of een tijdelijke stroomafsluiting), kunnen de gevolgen sterk variëren naargelang het moment, de duur, de omvang van de getroffen zone, …

Op nationaal, provinciaal en lokaal gebied is er een plan uitgewerkt in verband met elektriciteitsschaarste (in de winter). Informatie over dit plan kan je terugvinden op de website van stad Beringen.

Aanvraag

Je kan voor concrete vragen voor Beringen terecht bij de ambtenaar noodplanning.
SAC, Mijnschoolstraat 88 3580 Beringen
011 43 02 54 – nicole.geuens@beringen.be

Aanpak

Heb je vragen over het noodplan elektriciteitsschaarste dan kan je je informeren op verschillende websites van de overheid.

Uitgelicht