Dienstencentrum De Klitsberg – Minder Mobielen Centrale

Dienstencentrum De Klitsberg – Minder Mobielen Centrale

CORONA MAATREGEL: 
​De thuiszorgdiensten zijn op dit moment enkel telefonisch bereikbaar.

Indien je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer omwille van je handicap, leeftijd, gezondheidsproblemen of sociale situatie en niet kan terugvallen op familie en/of mantelverzorgers, kan je een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Vrijwilligers brengen je onder andere naar de kapper, de winkel, de dokter, familie,... Er is ook de beschikking over een liftbus zodat ook rolstoelgebruikers een beroep kunnen doen op de Minder Mobielen Centrale.

Voorwaarden

De voorwaarden om lid te kunnen worden zijn

  • inwoner zijn van Beringen
  • geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer omwille van handicap, leeftijd, gezondheidsproblemen of sociale situatie
  • niet of onvoldoende kunnen terugvallen op familie en/of mantelverzorgers

Kosten

De kostprijs voor de Minder Mobielen Centrale is

  • 0,36 euro per km te rekenen vanaf het vertrek van de chauffeur tot hij weer terug is
  • de gemaakte parkeerkosten en de effectieve kosten voor een drankconsumptie wanneer de chauffeur blijft wachten, bijvoorbeeld bij een langere afspraak in het ziekenhuis

Aanpak

Voor je gebruik kan maken van de Minder Mobielen Centrale moet je eerst lid zijn. Dit lidmaatschap is gratis. Een maatschappelijk assistent van de thuiszorgdienst komt op huisbezoek om het lidmaatschap in orde te maken. Tevens geeft zij de volledige uitleg over de werking van de Minder Mobielen Centrale.

Om je lid te maken hebben we je persoonsgegevens nodig (naam, adres, rijksregisternummer,...) en een klevertje van de mutualiteit.

Uitgelicht