Bosbeheer

Bosbeheer

Als je vragen hebt rond bosbeheer, dan kan je altijd terecht bij stad Beringen. 

Bij velwerkzaamheden in bossen zijn er vaak meerdere stappen: na het vellen moet het hout afgevoerd worden en worden de kaalpakken bewerkt met een bosfrees. Nadien (in het najaar) gebeurt nieuwe beplanting met inheems loofhout. 

Het takhout van de velwerken blijft in de bossen liggen omwille van ecologische redenen. Het bosheersplan schrijft voor dat 4% doodhout in de bosbestanden blijft liggen. Eenmaal de vegetatie weer aan het groeien is, zal dit ook minder gaan opvallen.

Door de werkzaamheden kunnen de paden op een aantal plaatsen beschadigd raken. Die worden nadien hersteld. 

Wanneer in een bos een zeldzame ondervegetatie aanwezig is van mossen, kruiden of zwammen wordt gekozen voor het gebruik van paardenkracht.

Uitgelicht