Bloemenverkoop Allerheiligen

Bloemenverkoop Allerheiligen

Je kan als handelaar een standplaats aanvragen tijdens de Allerheiligenperiode voor de verkoop van bloemen en andere verwante artikelen. De juiste data van de verkoopperiode worden jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en schepenen. De bloemenverkoop mag enkel gebeuren tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

De standplaatsen zijn ingetekend op een plan per begraafplaats. De lengte van de standplaatsen wordt alleszins beperkt tot maximum 10 lopende meter. Afhankelijk van de ingetekende standplaatsen op plan kunnen de beschikbare meters variëren naargelang de beschikbare ruimte ter plaatse.

Op de begraafplaatsen zelf en in de toegangszones van de begraafplaatsen alsook op de parkeerplaatsen voor bezoekers mogen geen standplaatsen ingetekend worden noch goederen uitgestald of verkocht worden.

Voorwaarden

Alle handelaars en verenigingen die gevestigd zijn of hun zetel hebben op het grondgebied van de stad Beringen en die artikelen verkopen gebonden aan de gelegenheid van Allerheiligen mogen een aanvraag indienen.

Aangezien de verkoopactiviteiten tijdens Allerheiligen beschouwd worden als occasioneel van aard dienen de deelnemende handelaars niet over een machtiging ambulante activiteiten te beschikken.

Enkel de verkoop van artikelen gebonden aan de gelegenheid van Allerheiligen zijn toegestaan. Het uitstallen of verkopen van alle andere artikelen dan deze verbonden aan deze gelegenheid is verboden.

Meer voorwaarden kan je terugvinden in het reglement op bloemenverkoop aan begraafplaatsen bij Allerheiligen.

Kosten

De aanvraag is gratis. 

Het standgeld bedraagt 6,00 euro per lopende meter per verkoopdag.

Aanvraag

Elke handelaar of vereniging die wenst deel te nemen aan de bloemenverkoop dient jaarlijks voor 15 oktober een aanvraagformulier in te dienen om een standplaats te bekomen. Dit aanvraagformulier wordt uiterlijk op 1 oktober door de stad Beringen online ter beschikking gesteld.

Uitgelicht