Blauwe zone – Reglementering en retributie

Blauwe zone – Reglementering en retributie

In Beringen geldt in vijf deelkernen een blauwe zone: Koersel-centrum, Paal-centrum, Beringen, Beringen-Mijn en Beverlo-centrum. Hier moet je op werkdagen (van maandag t.e.m. zaterdag) steeds je parkeerschijf leggen van 9.00 uur tot 18.00 uur (uitgezonderd zon- en feestdagen). Met je parkeerschijf parkeer je gratis voor een maximale duur van twee uur. 

Wanneer je geen reglementaire parkeerschijf hebt geplaatst of wanneer je langer dan twee uur parkeert, dan betaal je een retributie van 25,00 euro. Het volledige retributiereglement tref je hier aan.

Wil je weten waar de blauwe zones zich precies bevinden, dan tref je hier het parkeerfolder aan.

Bewoners kunnen een bewonerskaart aanvragen.

Kosten

Bewonerskaarten kosten 50,00 euro per jaar. 

Bijzonderheden

Momenteel zijn er enkel bewonerskaarten te verkrijgen voor bewoners van Beringen-centrum die in de blauwe zone wonen.

Bewonerskaarten worden afgeleverd onder de volgende voorwaarden

  • je mag niet beschikken over een garage of een standplaats
  • er wordt maar één bewonerskaart per wooneenheid afgeleverd
  • een bewonerskaart wordt maar aan één nummerplaat gekoppeld
  • je bent als eigenaar van de wagen gedomicilieerd in de blauwe zone
  • een bewonerskaart moet ieder jaar vernieuwd worden
  • de kostprijs bedraagt 50,00 euro per jaar
  • de houder van de bewonerskaart kan een duplicaat van de kaart verkrijgen wanneer deze verloren, gestolen, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is, mits een vergoeding van 25,00 euro (bewijs aangifte van de politie dient bijgebracht te worden)
  • de beschadigde of onleesbare kaart moet afgegeven worden bij afgifte van een duplicaat

Bewonersparkeren is enkel toegestaan in volgende straten: Brugstraat, Blijkstraat. Dit zal ook zo vermeld worden op de bewonerskaart. De bewonerskaart dient steeds goed zichtbaar aangebracht te worden in het voertuig, zoniet valt het voertuig onder de normale regeling van de parkeerkaart met beperkte parkeerduur en dient de parkeerschijf te worden geplaatst. Wanneer er misbruik van de bewonerskaart wordt vastgesteld, zal er een retributie van 25,00 euro per overtreding worden opgelegd en na een jaar verlies van de bewonerskaart.

Aanvraag

Een bewonerskaart vraag je aan bij ‚Äčinfo@besixpark.be.  

Voor het aanvragen van een bewonerskaart maak je volgende documenten over:
- het aanvraagformulier
- een uitlezing van je identiteitskaart (met een kaartlezer thuis of bij de dienst verkeer / dienst burgerzaken)
- een kopie van het inschrijvingsbewijs van de auto
- als je niet de eigenaar van het voertuig bent, een verklaring van de eigenaar dat je bestendig gebruiker bent

De 50,00 euro die je per jaar moet betalen voor de bewonerskaart maak je over aan Besix Park op het rekeningnummer IBAN BE55 0689 0566 1644 met vermelding van je naam en adres.
Na ontvangst van de betaling maakt Besix Park de bewonerskaart op en stuurt deze per post aan je toe.

Aanpak

Voor controle van de blauwe zone is het bedrijf Besix Park aangesteld.

Uitgelicht