Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een BPA is een bestemmingsplan voor een bepaald gebied. Voor bepaalde delen van de gemeente is zo’n BPA opgemaakt. Een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften bepalen welke bestemming aan elk perceel wordt gegeven.

Een BPA legt eveneens vast wat er in de verschillende zones gebouwd mag worden en hoe dit moet gebeuren.                                                                                                                                                                                                                    

Sinds de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden er geen BPA’s meer opgemaakt, maar wel Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

let op!

Er kunnen ook nog andere voorschriften van toepassing zijn op het perceel.

 

Hier vind U een overzicht van alle BPA's en RUP's in Beringen.

 

  • BPA De Posthoorn

 

 

Uitgelicht