Andersvalidenpas

Andersvalidenpas

De Stedelijke Adviesraad voor Andersvaliden biedt voor personen met een andersvalidenpas de mogelijkheid om van september tot en met juni aan gereduceerd tarief te bowlen of te fitnessen.     

Bowling ‘t Kanaal, Commelo 11, 3580 Beringen

 • je kan van september tot en met juni tijdens de even weken op zaterdag van 15.30 uur tot 17.00 uur bowlen
 • je rekent alles af aan de kassa maar je meldt aan de kassa dat je in bezit bent van een andersvalidenpas
 • je krijgt een aanvraagformulier dat je invult en waaraan je het bewijs van betaling en een kopie van de andersvalidenpas toevoegt
 • je brengt dit formulier binnen op het onthaal van OCMW Beringen
 • de Andervalidenraad stort het bedrag van één bowlingspel terug op je rekening

Sporthal Koersel, Sportlaan 20, 3582 Beringen

 • je kan van september tot en met juni wekelijks fitnessen op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur
 • je dient hiervoor een 10-beurtenkaart aan te kopen van 20,00 euro op het onthaal van OCMW Beringen

Voorwaarden

Je bent inwoner van Beringen en kunt een attest van minimaal 66% invaliditeit voorleggen. 

Dit attest is geldig als het door één van volgende instanties wordt uitgekeerd

 • kinderbijslagfonds (totaal 6 punten of 4 punten op pijler 1)
 • FOD sociale zekerheid, directie-generaal personen met een handicap
 • mutualiteit
 • definitief geworden gerechtelijke uitspraak
 • fonds voor arbeidsongevallen
 • fonds voor beroepsziekten
 • ministerie van financiën, administratie der pensioenen (oorlogsinvaliden)
 • ministerie van volksgezondheid en leefmilieu (burgerlijke oorlogsslachtoffers)
 • voorzorgkas voor mijnwerkers
 • administratieve gezondheid of een andere openbare dienst
 • gewestelijk geneeskundig centrum (personeel NMBS)

Kosten

Aan de aanvraag van een andersvalidenpas zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

 • je identiteitskaart
 • attest 66% invaliditeit

Uitgelicht