Andere reglementen

Andere reglementen

Reglement bibliotheek

Onhtaalbrochure bibliotheek

Reglement verplaatsbaar cameratoezicht op het openbaar domein

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2016
  • gepubliceerd op de website op 10 juli 2018

Klachtenreglement stad en OCMW

  •  goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2019
  •  gepubliceerd op de website op 12 februari 2019

Uitgelicht