Adreswijziging

Adreswijziging

Wanneer je van adres verandert, moet je hiervan binnen de acht werkdagen aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je naartoe verhuist. 

Voorwaarden

Je kan je nieuwe adres pas aangeven vanaf het ogenblik dat je ook effectief verhuisd bent.

Bijzonderheden

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen zullen de adreswijzigingen tijdelijk wat anders verlopen.

De aangifte van je adreswijziging kan alleen nog digitaal via het thuisloket (via de knop “vraag online aan”) of via brief. Nadat je alle gegevens ingevoerd hebt, zal de dienst burgerzaken de adreswijziging starten.

Door de huidige maatregelen mogen de wijkagenten amper nog woonstcontroles doen. Deze controle is nodig voor de officiële inschrijving op je nieuwe adres. Daarom heeft de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk afwijkende maatregelen getroffen.

Van zodra de adreswijziging gestart is, zal je een mail ontvangen met de vraag of de adreswijziging dringend is. Als de adreswijziging niet dringend is, zal de wijkagent na opschorting van de veiligheidsmaatregelen een bezoek brengen en word je dan pas ingeschreven. Let wel, je wordt steeds met terugwerkende kracht op de datum van je aangifte ingeschreven.

Is de adreswijziging wel dringend, dan kan je onze dienst burgerzaken via mail een bewijsstuk van je nieuwe verblijfplaats doorsturen. Volgende bewijsstukken kunnen hiervoor gebruikt worden:

  • Huurcontract
  • Eigendomsakte
  • Opening van meters bij energieleverancier
  • Facturen van energieverbruik
  • Telefoon- of internetabonnement
  • Officiële documenten met het nieuwe adres
  • Document van school waar kinderen ingeschreven zijn
  • Documenten betreffende de hoede en huisvesting van de kinderen


Op die manier kunnen we je onmiddellijk inschrijven op het nieuwe adres. De wijkagent zal later wel nog komen controleren of je effectief op het adres verblijft. Maar dit zal ook pas na de opschorting van de coronamaatregelen zijn.

Na de officiële inschrijving zal je uitgenodigd worden voor de aanpassing van het adres op je identiteitskaart. Omdat we momenteel enkel op afspraak werken voor dringende zaken, zal dit tijdelijk niet kunnen. Enkel als je een dringende en grondige reden hebt, kan je een afspraak maken via het nummer 011 43 02 11. Anders zal de aanpassing pas later gebeuren.
 

Aanpak

Je kan je adreswijziging doorgeven

Meenemen

Je identiteitskaart met je pincode (enkel na afspraak voor een dringende reden)

Uitgelicht