Privacywetgeving

Privacywetgeving

Stad en OCMW Beringen respecteren jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie volgens de Europese Algemene Verordenign Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Wij verwerken je gegevens voor volgende doeleinden:

  • om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken of om de gevraagde dienstverlening te kunnen realiseren; 
  • om je op de hoogte te houden van andere producten en/of diensten van de stad of het OCMW. 

De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de hierboven vermelde doelstellingen. Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je de stad/het OCMW uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Tenzij dit wettelijk voorgeschreven is, of tenzij je hiervoor toestemming gaf, worden je persoonsgegevens niet bekend gemaakt aan derden of gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Je kan ervan uitgaan dat de stad en het OCMW de persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig verwerkt. In ieder geval heb je steeds het recht om:

  • toegang te vragen tot de geregistreerde persoonsgegegevens en de juistheid ervan te controleren;
  • onjuistheden te laten verbeter en/of gegevens te laten verwijderen. 

Als je nog vragen hebt over het informatieveiligheidsbeleid van stad en OCMW, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: Liesbeth Gelaesen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen - informatieveiligheid@beringen.be of 011 430 250.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van je persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Uitgelicht