Beringenaren krijgen inspraak in keuze van straatnamen

Beringenaren krijgen inspraak in keuze van straatnamen

De procedure voor het toekennen van een nieuwe straatnaam in Beringen zal in de toekomst anders verlopen. Bij de aanleg van een nieuwe straat, én bij de wijziging van een bestaande straatnaam, is de gemeenteraad bevoegd om een straatnaam toe te kennen. Schepen van burgerzaken Hilal Yalçin legt uit: “In de vorige werkwijze vroegen we enkel aan de cultuurraad van de stad om voorstellen in te dienen. Dit breiden we nu graag uit. We willen de Beringenaren betrekken bij het kiezen of veranderen van een straatnaam. Daarom laat de nieuwe procedure toe dat ook de Beringenaren een voorstel kunnen indienen.”

De ‘oude’ procedure verloopt als volgt; het college van burgemeester en schepenen kiest een voorlopige straatnaam uit de voorstellen van de cultuurraad. Nadien ligt deze keuze nog aan de gemeenteraad voor ter goedkeuring. De voorlopige straatnaam wordt dan gedurende een maand bekendgemaakt door aanplakking voor het stedelijk administratief centrum. In deze periode kan men bezwaren indienen. De gemeenteraad oordeelt uiteindelijk over de goedkeuring van de definitieve straatnaam. 

“Nu krijgen we de mogelijkheid om deze procedure uit te breiden en te optimaliseren”, weet Hilal Yalçin. “Deze kans nemen we dan ook graag! We kiezen ervoor om de Beringenaren bij het begin van de procedure te bevragen, zodat ook zij hun gemotiveerde voorstellen kunnen indienen. Deze voorstellen kunnen via verschillende kanalen ingediend worden. Zo proberen we de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de website, sociale media, aanplakking voor het stadhuis, etc. Ook de cultuurraad blijft betrokken bij de procedure. Het stadsbestuur maakt dan een keuze uit de voorstellen van de cultuurraad en de Beringenaren.”


Meer nieuws

Uitgelicht