Parkeerkaarten voor Beringse chauffeurs van voertuigen +3,5 T

Parkeerkaarten voor Beringse chauffeurs van voertuigen +3,5 T

De stad Beringen voert parkeerkaarten voor voertuigen +3,5 T  in. Alle bestuurders woonachtig in Beringen die in het bezit zijn van een voertuig +3,5 T kunnen een parkeerkaart aanvragen. “Op deze manier wil de stad tegemoet komen aan de bezorgdheden van deze bestuurders. Al enige tijd werd het parkeerprobleem voor deze voertuigen aangekaart vanuit verschillende hoeken.  We hopen hierdoor alle Beringse bestuurders een parking in de eigen gemeente aan te bieden. Er werd uitdrukkelijk gekozen om de parkings voor voertuigen +3,5 T voor te behouden voor Beringenaren,” aldus schepen voor mobiliteit Jean Vanhees.

Parkeerkaart

Per voertuig zal één parkeerkaart worden voorzien. Deze kaart wordt gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig. Daarnaast zal elke aanvrager jaarlijks zijn parkeerkaart moeten vernieuwen. Op deze manier behouden we een goed overzicht op het aantal bestuurders van voertuigen +3,5 T die  in het bezit zijn van een parkeerkaart. De kleur van de parkeerkaart zal jaarlijks veranderen om fraude te voorkomen.

Aanvraag

De aanvraag voor deze parkeerkaart zal kunnen gebeuren via een online formulier op de website van de stad Beringen. De aanvrager dient zijn naam en het adres door te geven. Aanvullend dient de bestuurder een kopie van de identiteitskaart en een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig in te dienen.

Het invoeren van de parkeerkaart staat momenteel nog in haar kinderschoenen, we hebben nog een hele weg af te leggen voordat we effectief kunnen starten met het behandelen van de aanvragen en het uitreiken van de kaarten. Meer informatie over de timing volgt.

Signalisatie

De signalisatie aan de voorziene parkeerplaatsen zal worden aangepast. Onder de bestaande signalisatie zal een extra onderbord ‘parkeerkaart’ aangebracht worden. Zo maken we de bestuurders duidelijk dat enkel bestuurders in het bezit van een parkeerkaart hun voertuig mogen parkeren op deze parkeerplaatsen.

Voertuigen zonder een parkeerkaart die toch gebruik maken van deze parkings zullen beboet worden. Niet-Beringse bestuurders worden doorverwezen naar de parkings langs de autostrades en de bedrijventerreinen waar men tewerkgesteld is.

 

 


Meer nieuws

Uitgelicht