Herstart wekelijkse markten in Beringen

Herstart wekelijkse markten in Beringen

Na een verplichte sluiting van 2 maanden heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de wekelijkse markten vanaf maandag 18 mei weer toe te laten. Er geldt wel een maximumaantal van 50 kramen per markt. Verder moeten er nog een aantal strikte veiligheidsvoorwaarden nageleefd worden. “Stad Beringen stelt nu alles in het werk om de wekelijkse markten in Beverlo, Paal en Beringen-centrum op een voor iedereen veilige en toegankelijke manier weer op te starten,” laat eerste schepen Werner Janssen weten.

In Beringen organiseert men in normale omstandigheden drie keer per week markt. Op woensdag in Beringen-centrum, op vrijdag in Beverlo en op zondag in Paal. “Gezien het groot aantal veiligheidsmaatregelen waar we aan moeten voldoen en de restricties wat het aantal verkopers betreft, zal er woensdag 20 mei nog geen markt kunnen plaatsvinden. We mikken op een heropstart op vrijdag 22 mei in Beverlo,” aldus de schepen. Meteen de kleinste van de drie markten en dus ideaal voor een eerste test. “In Beverlo hebben we doorgaans een vijftiental marktkramers, we gaan dan ook niemand moeten weigeren,” voegt schepen Janssen nog toe.

Het marktgebeuren zal ook anders verlopen dan we gewend zijn. Zo moet er bijvoorbeeld een circulatieplan opgesteld worden en komen er ook looplijnen die de bezoekers moeten volgen. Er moet een duidelijk gemarkeerde in- en uitgang voorzien worden en alle handelaars dragen verplicht een mondmasker. Voor de bezoekers worden de maskers dan weer ‘sterk aangeraden.’ Eten en drinken op de markt zelf is niet toegelaten. De door velen geliefde hamburgerverkoper zal zijn etenswaren dus verpakt moeten meegeven aan de klanten. “Dit is de informatie waar we momenteel, na overleg met de VVSG over beschikken. Het Ministerieel Besluit met de concrete uitwerking van de maatregelen verwachten we morgen in de loop van de dag.”

Op de vraag hoe het maximumaantal van 50 kramen gerespecteerd zal worden op de grotere markten in Beringen-centrum en Paal antwoordt de schepen  dat de stedelijke diensten in overleg met de betrokken handelaars tot een gedragen compromis proberen te komen. “We  informeren onze marktkramers per mail en zoeken samen constructief naar oplossingen. Hoe dan ook, we kunnen pas heropstarten als iedereen zich strikt houdt aan de veiligheidsregels. Niet enkel de verkopers, maar ook de bezoekers! Mijn oproep is dan ook zeer helder: hou voldoende afstand van elkaar, voorzie mond- en neusbedekking, volg de aangegeven looplijnen en blijf niet rondhangen. We zijn verantwoordelijk voor elkaars gezondheid!” besluit schepen Janssen.


Meer nieuws

Uitgelicht