Heropening skatepark Beringen

Heropening skatepark Beringen

Nu de Vlaamse regering het licht op groen zette om de skateparken te heropenen, zullen vanaf morgen, zaterdag 23 mei, ook op het Beringse skatepark jongeren zich voorlopig elke woensdag- en zaterdagnamiddag kunnen uitleven, zij het onder enkele strikte voorwaarden.
 
“Na de beslissing van de Vlaamse overheid zijn we meteen aan de slag gegaan om onze jongeren opnieuw te kunnen laten skaten,” laat schepen van jeugd, Jessie De Weyer weten. Gezien de maatregelen stellen dat er steeds toezicht dient te zijn, zal er vanaf morgen, telkens op woensdag- en zaterdagnamiddag tussen 14.00 uur en 20.00 uur geskatet kunnen worden. In tijdsblokken van anderhalf uur zullen steeds maximaal 20 skaters worden toegelaten. “Wie wil skaten moet zich ter plaatse inschrijven op de aanwezigheidslijst. Indien het maximum van 20 personen reeds bereikt is, vragen we in te schrijven voor het volgende tijdsblok en pas later terug te komen,” vervolgt schepen De Weyer.
 
Toezicht en controle van de maatregelen gebeurt in eerste instantie door het stadspersoneel. “Onze sporthaltoezichters hebben zich alvast geëngageerd,” vult schepen van sport, Tijs Lemmens aan. “Maar om de openingsuren te kunnen garanderen, en mogelijks ook uit te breiden, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die toezicht willen houden. Kandidaten kunnen zich melden via jeugdensport@beringen.be.”
 
De schepenen roepen uitdrukkelijk op om de regels en de openingsuren, die duidelijk zullen worden aangegeven met pictogrammen, te respecteren. Enkel op die manier kan iedereen geleidelijk aan weer gebruik maken van het skatepark. Gebruik je gezond verstand: indien het bij aankomst te druk blijkt, keer naar huis en kom later terug!
 
Verder hoopt het stadsbestuur, eenmaal het skatepark geopend is, ter plaatse contact te leggen met de aanwezige skaters. “Vanaf 1 juni start er immers ook een extra jongerenwerker in Beringen met een specifieke outreachende functie, die ook haar rol zal opnemen,” besluit schepen Jessie De Weyer.

Jessie De Weyer
Schepen van jeugd

Tijs Lemmens
Schepen van sport

 

 


Meer nieuws

Uitgelicht