‘Dialoog vindt oplossingen’

‘Dialoog vindt oplossingen’

Op maandag 17 februari 2020 vond het dialoogmoment ‘dialoog vindt oplossingen’ van het AMIF-project in WZC Ocura plaats. Het AMIF project is een samenwerking tussen Bindus, Unie van Actieve Verenigingen, het Agentschap Integratie en Inburgering, RIMO Limburg en stad Beringen. Deze partners zetten zich samen in voor het bevorderen van de participatie van derdelanders. Vormingplus zorgde voor de begeleiding van het dialoogmoment.

De opkomst was een succes! We mochten een mooie groep deelnemers verwelkomen en ze lieten horen dat ze het een erg boeiende avond vonden: “Het is fijn om te zien dat er een divers publiek aanwezig is, initiatieven zoals deze zouden vaker moeten gebeuren.” aldus een deelnemer van het dialoogmoment. Ook schepen van Samenleven Hilal Yalçin was van de partij: “Ik vind het schitterend dat de deelnemers de drempels waarmee ze geconfronteerd worden, durven aanhalen en proactief meedenken over mogelijke oplossingen.”

In dit dialoogmoment, het laatste uit de reeks aan dialoogmomenten, kregen burgers uit verschillende achtergronden de kans om samen met experten op zoek te gaan naar oplossingen. In een eerdere fase werden reeds enkele drempels waar deze doelgroep mee te maken krijgt geformuleerd. De verschillende drempels categoriseerden we in vier thema’s: onderwijs/taal, werk, vrije tijd en wonen/buurt. Per thema gingen we dieper in op verschillende drempels en bedachten we enkele mogelijke oplossingen.

Nu de drempels in kaart gebracht zijn en er nagedacht is over mogelijke oplossingen rest er nog maar één stap: het vertalen van de verworven info naar beleidsadviezen én deze overhandigen aan het stadsbestuur. Vanaf dat moment is het aan de bevoegde schepen(en) en de burgemeester om na te gaan welke aanbevelingen al dan niet haalbaar zijn. In de loop van april zal hierover een terugkoppeling plaatsvinden en worden mogelijke acties waar de stad op wil inzetten bekend gemaakt. Schepen Hilal Yalçin is benieuwd naar de beleidsadviezen en hoopt snel hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Wil je hiervan op de hoogte blijven, dan kan je mailen naar jmiaa.kherouach@beringen.be of bellen op het nummer T 011 43 03 56.

Uitgelicht