Stad Beringen past strategie aan: digitaal, lokaal, allemaal.

Stad Beringen past strategie aan: digitaal, lokaal, allemaal.

Stad Beringen lanceert een interne bevraging om te onderzoeken hoe ze haar strategie kan aanpassen om sterker uit deze crisis te komen. Daarmee speelt ze in op drie trends: een digitale stroomversnelling, lokaal kopen & leven en solidariteit onder alle Beringenaren. 

De voorbije weken werd de stedelijke dienstverlening herleid tot het minimale: uitsluitend werken op afspraak en enkel voor noodzakelijke producten zoals identiteitskaarten die op korte termijn vervallen. Algemeen directeur Luc Vrijdaghs: “Een crisis als deze doet je beseffen hoe breed lokale dienstverlening gaat. Een stad is nu eenmaal actief op alle domeinen van het maatschappelijk leven. We hebben met een open blik en veel creativiteit de dienstverlening zoveel mogelijk gecontinueerd. De kruisbestuiving en de solidariteit tussen diensten heeft voor veel betrokkenheid gezorgd. We zien moeilijkheden, maar vooral ook mogelijkheden waar we in de toekomst verder zullen op inspelen. Onze oefening heeft de naam ‘Beringen 1.5’ meegekregen, een knipoog naar de zogenaamde anderhalvemeter samenleving die we nog even zullen kennen. Tegelijkertijd beseffen we dat sommige interne trajecten even werden stilgelegd. We zien het als een kans om te reflecteren. Stilstaan is óók vooruitgaan.” 

Met de bevraging beoogt stad Beringen een stapsgewijze opstart van haar werking en dienstverlening. Die moet zo vlot en veilig mogelijk verlopen, zowel voor medewerkers als voor bezoekers. Alle ervaringen en ideeën worden meegenomen. Daarnaast wil men lessen trekken uit wat men in de afgelopen periode geleerd heeft. De bevraging peilt naar individuele ervaringen, maar ook naar opportuniteiten op dienst- en organisatieniveau. “We willen de positieve veranderingen maximaal en duurzaam vertalen naar een nog betere strategie voor de komende jaren. Onze missie blijft ons kompas en onze kernwaarden zijn meer dan ooit zichtbaar. Maar je moet bepaalde acties ook durven herbekijken,” aldus de algemeen directeur.  “Zonder inzicht geen uitzicht. Daarom bevragen we elke medewerker. De vragen zijn breed gesteld en geven ons al een eerste inzicht in onze toekomstige manier van werken en de inrichting van onze werkplek. Van daaruit zullen we de toekomstdenkers van onze organisatie samenbrengen in een ‘denktank Beringen 1.5’.”

De bevraging zoomt in op meerdere aspecten: van telewerk tot teamwork in coronatijden. Burgemeester Thomas Vints: “Medewerkers worden uitgedaagd om de bril van de klant of burger op te zetten en na te denken hoe we onze lokale economie kunnen ondersteunen en hoe we meer verbondenheid kunnen creëren. Onze dienstverlening zal er, ook na de versoepeling van de maatregelen, anders gaan uitzien. Het komt er op aan onze inwoners en stakeholders te versterken, want de impact van deze crisis is groot en heeft gevolgen in vele levensdomeinen. We moeten oog hebben voor gezondheid, economie én veerkracht. Samen bouwen we aan het Beringen van morgen; samen sterker na corona!”

Uitgelicht