Stad Beringen pakt uit met vernieuwde aanpak van fietscontrole voor scholieren

Stad Beringen pakt uit met vernieuwde aanpak van fietscontrole voor scholieren

Met de start van het nieuwe schooljaar, gaat stad Beringen van start met een vernieuwde aanpak van fietscontroles in de scholen.  Deze nieuwe aanpak werd vandaag, maandag 30 september, onder toeziend oog van de burgemeester, voor het eerst geïntroduceerd bij het Spectrumcollege Campus Paal.

“Reeds meerdere jaren voorziet de dienst gemeenschapswachten in een aanbod van fietscontroles voor scholen. Hierbij stellen ze vast dat veel fietsen niet helemaal in orde zijn. Vaak gaat het om kleine mankementen zoals het ontbreken van een bel of reflector.
Met de vernieuwde aanpak wil stad Beringen de leerlingen meer bewust maken van het belang van een fiets die reglementair in orde is en ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid,” stelt burgemeester Thomas Vints.

Als eerste stap werd de fietscontrolekaart gemoderniseerd en uitgebreid. De controlekaart maakt nu een onderscheid naargelang het type fiets. Hierdoor kan het nazicht correcter uitgevoerd worden.
Daarnaast wil de stad meer inzetten op informeren en sensibiliseren, zowel van de ouders als van de leerlingen zelf. Enerzijds wordt aan de scholen gevraagd om in hun communicatie naar de ouders ook de informatie over de reglementaire uitrusting van een fiets op te nemen. Anderzijds is het de bedoeling dat de fietscontrolekaart ook met de leerlingen besproken wordt. Leerlingen van wie de fiets in orde is, worden tenslotte beloond met een leuke gadget.

“We merken dat steeds meer scholen beroep doen op de fietscontroles. Graag gaan we, samen met de scholen, verder op dit elan. Dit in het belang van de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen en jongeren,” concludeert burgemeester Thomas Vints.

Uitgelicht