Klimaatactieplan 2030

Klimaatactieplan 2030

Eind 2017 tekende de stad Beringen het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Hiermee heeft de stad zich geëngageerd om tegen 2030 haar CO2-uitstoot te reduceren met 40% en zich aan te passen aan de klimaatverandering.

“Om deze doelstelling te realiseren zijn we actueel bezig met de opmaak van een klimaatactieplan 2030. Dit kunnen we echter niet alleen, het klimaat is immers ook van iedereen, Beringen roept bijgevolg al haar burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties op om haar of zijn steentje bij te dragen.” legt schepen van milieu Tijs Lemmens uit.

Ben ook jij bezorgd over ons klimaat? Sta je te trappelen om je goede ideeën te delen of om samen met anderen initiatief te nemen? Kom dan naar de klimaattafel op 21 oktober  (cafetaria spectrumcollege, start om 19.00 uur) en breng je voorstellen mee. We bespreken ze in kleine groepen en werken ze uit tot concrete maatregelen.

We denken na over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe maken we duurzame mobiliteit in Beringen mogelijk?
  • Hoe kunnen we consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe passen we onze stad aan aan de reeds bestaande klimaatverandering? (adaptatie)
  • Hoe investeren we best in hernieuwbare energie?

Inschrijven hiervoor kan via de milieudienst (milieu@beringen.be). Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en 2 voorkeurthema’s waarover je wil meepraten.

Uitgelicht