Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de
gewestwegen en autosnelwegen. Dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen
minder kwetsbaar. Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een
meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in
de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de
veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen
komen.
Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de website
van AWV: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.

 

Uitgelicht