Geen gevaar door formaldehyde in Tervant

Geen gevaar door formaldehyde in Tervant

Naar aanleiding van verontrustende signalen over hoge concentraties aan ‘formaldehyde’ op het grondgebied van Beringen, plaatste de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode van 10 oktober 2018 tot 23 april 2019 een meettoestel in Tervant. Dit gebeurde door tussenkomst van de omgevingsinspectie van het Vlaams Departement Omgeving.
Dit toestel verzamelde elke twee weken meetwaarden via passieve sampling voor een selectie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS), aldehyden en ketonen (A/K’s, waaronder formaldehyde). Hierbij zetten de stoffen die in omgevingslucht aanwezig zijn zich vast op het adsorptiemateriaal dat in het staalname-buisje aanwezig is, net zoals de staalnamen die werden verricht bij de meetcampagne van curieuzeneuzen voor NO2.
“De resultaten van deze meetcampagne werden vergeleken met andere Vlaamse meetresultaten. Aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) geen norm stelt voor een meetduur van twee weken, werden de gevonden resultaten indicatief vergeleken met de halfuurgemiddelde advieswaarde voor formaldehyde,” zegt schepen Tijs Lemmens.
Gedurende de meetcampagne bedroeg de maximale formaldehydeconcentratie gedurende twee weken 1,4 µg/m³. De gemiddelde concentratie over een meetperiode van twee weken bedroeg 0,9 µg/m³ . De halfuurgemiddelde advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bedraagt 100 µg/m³.
Schepen Tijs Lemmens besluit: “De gemeten waarden liggen ver onder de advieswaarde, bijgevolg werd er geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat de advieswaarde tijdens de metingsperiode overschreden werd.”

De gemeten VOS-waarden werden vergeleken met het Vlaamse virtueel gemiddelde. Voor 2 VOS-componenten lag dit net hoger dan het Vlaamse virtuele gemiddelde. Voor de andere 22 VOS-componenten werden lagere of gelijkaardige concentraties aangetroffen.
De A/K-metingen werden vergeleken met het gemiddelde van het voorstedelijk meetstation Gent-Baudelopark, aangezien op deze locatie continu A/K’s werden gemeten tijdens dezelfde periode. Slechts 3 van de 13 A/K componenten, namelijk aceton & acroleïne (somconcentratie), acetaldehyde en formaldehyde werden teruggevonden. De gemiddelde gehaltes van deze drie stoffen lagen lager dan deze van het meetstation Gent-Baudelopark.

“Op het moment dat de hoogste waarden werden gemeten, kwam de wind niet van de industriële bronnen en waren in heel Vlaanderen verhoogde concentraties waar te nemen,” merkt de schepen eveneens op. Dit wijst op een algemene slechtere luchtkwaliteit voor VOS en A/K’s en niet specifiek in Beringen. Op basis van de uitgevoerde metingen kunnen we besluiten dat er geen sterke aanwijzingen zijn van een ernstige luchtverontreiniging. Stad Beringen blijft echter de situatie ter plaatse opvolgen en zal de nodige stappen nemen indien nodig.

Uitgelicht