Stad Beringen verkoopt industriegronden

Stad Beringen verkoopt industriegronden

Stad Beringen verkoopt een aantal industriegronden op het industrieterrein Ravenshout-Noord, gelegen tussen de Olmsesteenweg en het Albertkanaal.
Eerder vestigde Mobis (verdeelcentrum auto-onderdelen) zich hier al. En recent startte ook machinebouwer IMA met de werken aan een nieuwbouw op deze locatie.

“Wegens de grote interesse heeft de stad Beringen beslist om nog een extra perceel industriegrond te koop aan te bieden. Het gaat over een perceel van 20ha gelegen in zone 4 (zie plan) dat volledig of in delen kan aangekocht worden door grootschalige bedrijven,” laat schepen van lokale economie Werner Janssen weten.

Percelen die aangekocht worden moeten een minimale oppervlakte hebben van 5.000m2. De minimale verkoopprijs werd vastgesteld op 70 euro/m2. De gronden zullen toegewezen worden aan de hand van vastgelegde toewijzingscriteria zoals aard van de activiteiten, impact op milieu en omgeving, tewerkstelling…
Voor de gronden rechtstreeks grenzend aan het kanaal wordt de voorkeur gegeven aan watergebonden activiteiten.

Ravenshout-Noord is een regionaal bedrijventerrein dat gerealiseerd werd in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Het aangeboden terrein ligt zeer gunstig gelegen langs het Albertkanaal en wordt rechtstreeks ontsloten via de pas aangelegde N73.

Kandidaten die zich willen vestigen op Ravenshout-Noord kunnen hun project voorstellen en een bod uit brengen dat meegenomen zal worden bij de toewijzing. Alle kandidaturen voor deze eerste oproep voor zone 4 dienen uiterlijk op 21 juli 2019 bezorgd worden aan de stad Beringen.

Bedrijven die interesse hebben nemen best contact op met de dienst ondernemen of kunnen een kijkje nemen www.beringen.be/ondernemen.

Uitgelicht