Gaasvliegen inzetten voor bestrijding van bladluizen in het openbaar groen.

Gaasvliegen inzetten voor bestrijding van bladluizen in het openbaar groen.

De laatste jaren ontvangen we meer en meer klachten over hinder veroorzaakt door bladluizen in onze laanbomen. Voornamelijk zomereik (Quercus robur) en kleinbladige linde (Tilia cordata hebben te lijden onder de plaag.

 “Bomen vervullen een belangrijke rol in ons leven. Ze verhogen de kwaliteit van onze leefomgeving op verschillende manieren. Ze filteren fijn stof en absorberen ozon, waardoor ze een positief effect hebben op onze gezondheid. Hiernaast nemen ze CO2 op uit de lucht en vormen zo een buffer tegen klimaatopwarming. De stad krijgt regelmatig aanvragen om deze bomen te verwijderen, maar kan daar niet op ingaan. Sinds 1 januari 2015 geldt namelijk een algemeen verbod op het gebruik van pesticiden in openbaar groen," laat schepen Jean Vanhees weten.

Als bomen worden geïnfecteerd door bladluizen ontstaat bij de omwonenden vaak ergernis. Bladluizen veroorzaken niet enkel zuigschade aan bladeren, maar produceren ook honingdauw. Dit kleverige goedje komt op auto’s, bankjes en terrassen terecht, en veroorzaakt er hinder. Honingdauw vormt bovendien een voedingsbodem voor roetdauwschimmels die de sierwaarde van bomen sterk verminderen.

Vermits de stad Beringen geen pesticiden meer mag gebruiken, groeide de nood aan een alternatieve methode om de plaag onder controle te houden. Hierbij werd de hulp ingeroepen van HOGENT (Hogeschool Gent) die ondersteuning en begeleiding biedt bij deze alternatieve vorm van plaagbeheersing. Aan HOGENT loopt op dit ogenblik een praktijkgericht onderzoek naar natuurlijke beheersing van bladluizen met natuurlijke vijanden.

De hoofddoelstelling van het onderzoek is kennis vergaren om bladluizen in de groensector (boomkwekerij, openbaar groen, …) op een duurzame, milieuvriendelijke manier te beheersen. Deze kennis wordt verzameld via twee onderzoeksmethoden:

  • Het uitzetten van natuurlijke vijanden, nuttige insecten die zich voeden met bladluizen. Zo worden larven van lieveheersbeestjes en gaasvliegen uitgezet op bomen in een boomkwekerij en in het openbaar groen. Elke twee weken wordt de invloed hiervan op de bladluispopulaties in deze bomen gemonitord. 
  • Het testen van de gevoeligheid van boomcultivars voor bladluizen. Op verschillende boomkwekerijen wordt de aanwezigheid van bladluizen doorheen het groeiseizoen op verschillende cultivars van linde, esdoorn en eik opgevolgd.

Bij de stad Beringen wordt dit project zowel op kleinere bomen uitgetest, maar ook voor de eerste keer op grotere bomen. De hoogte van de bomen varieert tussen de 4 en 25 meter. Dit alles om de hinder en de plaagbeheersingsstrategie (aantallen, tijdstip van uitzetten, frequentie van uitzetten) te kunnen bepalen. Vorige week werden een aantal bomen in de Stadionlaan, Heppensesteenweg, Gaston Oomslaan, Koersel-Dorp, Markt en bij O.C. de Buiting met deze techniek behandeld.

Uitgelicht