Flexactie Beringen woensdag 13 maart

Flexactie Beringen woensdag 13 maart

Woensdagavond werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op vijf woningpanden.  
De controle ging uit van het stadsbestuur en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
De flexactie werd ondersteund door het ARIEC en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De stad Beringen voerde woensdagavond een controle uit op vijf woningen.
De controle kwam er na signalen over de gebrekkige woonkwaliteit en veiligheid in deze panden, waarin vooral seizoenarbeiders worden gehuisvest.

“Als stadsbestuur willen we dat deze seizoenarbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven” legt burgemeester Thomas Vints uit. “We krijgen echter regelmatig signalen over de ondermaatse huisvesting van deze arbeiders. Dit is de reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd”.

De controle leidde naar een aantal niet-vergunde logementshuizen, waar veelvuldige inbreuken werden vastgesteld: inbreuken op de Vlaamse Wooncode, gebreken inzake woonkwaliteit en brandveiligheid, stedenbouwkundige- en milieuovertredingen.
Op basis van de vaststellingen zullen de eigenaars aangemaand worden om hun panden in orde te brengen. Deze adviezen worden ook aan de burgemeester overgemaakt.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen zoals uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast stedelijke diensten (ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, veiligheid en preventie), ook uit de brandweer en de Vlaamse wooninspectie.
Ploegen van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo begeleidden de controle.
Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Uitgelicht