De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang is op zoek naar een voorzitter

De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang is op zoek naar een voorzitter

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt de lokale partners samen die bij de opvang van kinderen betrokken zijn: ouders, de verschillende organisatoren van kinderopvang, scholen, het lokaal bestuur enz… Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in onze stad.

 

Taakomschrijving

Als voorzitter ben je op de hoogte van de actualiteit in de kinderopvang, maar je hebt geen binding met een voorziening die binnen stad Beringen een opvangfunctie vervult.

De voorzitter maakt, samen met de secretaris en de bevoegde ambtenaar, deel uit van de werkgroepen van het Lokaal Overleg Kinderopvang en de vergadering van het LOK. De vergadering wordt  minimaal twee keer per jaar samengeroepen.

De voorzitter bereidt mee de vergaderingen voor, brengt agendapunten aan en is een aanspreekpunt voor leden van het LOK.

 

Functieprofiel

- Minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

- De Nederlandse taal goed beheersen

- Interesse hebben in, en opvolgen van de actualiteit m.b.t. kinderopvang

- Coördineren en leiden van de vergaderingen en werkgroepen van het LOK

- Je bent communicatief vaardig

- Goed kunnen samenwerken

 

Aanbod

De voorzitter wordt verkozen voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de beleidsperiode van het stadsbestuur.

Er is geen vergoeding verbonden aan deze functie, maar je komt terecht in een dynamisch netwerk van enthousiaste en bekwame partners die zich dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor kwalitatieve kinderopvang in onze stad.

 

Klaar voor deze uitdaging?

Je stelt je kandidaat door je cv en motivatiebrief voor 1 april te sturen naar kinderopvang@beringen.be. Je kan deze documenten ook per post bezorgen aan de dienst samenleven, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen.

Uitgelicht