Bestuursakkoord 2019 - 2024

Bestuursakkoord 2019 - 2024

Met dit bestuursakkoord wil het stadsbestuur de volgende zes jaar, als nieuwe coalitie van CD&V, N-VA en VOLUIT, samen en met een helder einddoel voor ogen, de uitdagingen voor Beringen aanpakken.
Uitdagingen onder meer op vlak van mobiliteit, armoede, stads- en dorpsontwikkeling, samenleven, leefmilieu en veiligheid.

De lat ligt hoog. De voorbije legislatuur werd een kwalitatief en ambitieus groeitraject voor Beringen ingezet.
Onze stad kent een sterke en positieve ontwikkeling.
Denk onder meer aan de gunstige werkgelegenheids- en woonuitbreidingsevolutie, realisaties inzake stadsontwikkeling zoals de ontwikkelingen rond be-MINE,
de realisatie van de binnenstedelijke ontwikkeling en dynamiek in de stadskern, het ontwikkelen van de stadsrand en het realiseren van een verbinding met de omgeving,
de bouw van de jeugdlokalen Club 9 met slagwerklokaal i.s.m. de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Beringen en de opstart van het nieuwe COR project.

Beringen moet een toonaangevende stad op mensenmaat zijn, een stad die verenigt en de krachten bundelt, een stad waar levenskwaliteit, participatie, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan.
Concreet zetten we deze beleidsperiode, vanuit drie grote krachtlijnen ‘verbinden’, ‘groeien’ en ‘kansen (en dus ook verantwoordelijkheid) geven’, in op acht speerpunten of werkvelden:
1. Beringen bereikbaar: een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid
2. Beringen ondernemend en talentgericht: een beleid dat talent, ondernemingszin en innovatie stimuleert
3. Beringen bruisend en kindvriendelijk: een beleid dat een levendig verenigingsleven en een gevarieerde vrijetijdsbesteding voor jong en oud stimuleert
4. Beringen verbindt: een verbindend beleid voor en door de burger
5. Beringen groeit: een ruimtelijk beleid met een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied en de dorpskernen
6. Beringen leefbaar en veilig: een integraal veiligheids- en preventiebeleid
7. Beringen toegankelijk en zorgzaam: een beleid gericht op armoedebestrijding en sociale inclusie
8. Beringen excelleert: een beleid gericht op meetbare duurzaamheidsdoelstellingen en op een toegankelijke, efficiënte en effectieve dienstverlening

 

Uitgelicht