Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

In overleg met de experten uit het Limburgs Droogteoverleg breidt de gouverneur met ingang van 25/7/2019 het captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen in Limburg,
met uitzondering van captatie (dus waar het WEL nog mag):

  • In de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • In de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • In de Berwijn in Voeren.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het  aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

meer info: www.crisis-limburg.be/droogte

Uitgelicht