Start openbaar onderzoek over de gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserij. Hoorzitting wil burgers informeren en betrekken.

Start openbaar onderzoek over de gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserij. Hoorzitting wil burgers informeren en betrekken.

Stad Beringen heeft het ministerieel besluit ontvangen m.b.t. de voorlopige gedeeltelijke opheffing van het ministerieel besluit van 19 december 1994 waarbij de indikkers, de kolenwasserij en –zeverij inclusief toebehoren als monument werden beschermd. Aan stad Beringen is gevraagd om, in het kader van deze procedure, een openbaar onderzoek te organiseren.

Dit openbaar onderzoek start op maandag 18 februari en wordt afgesloten op dinsdag 19 maart. Het dossier ligt in deze periode ter inzage in het Stedelijk Administratief Centrum (balie dienst wonen), Mijnschoolstraat 88 in Beringen. Het besluit en dossier kunnen ook worden geconsulteerd op de website van stad Beringen. Bezwaren en opmerkingen kunnen gedurende de periode van het openbaar onderzoek bij stad Beringen worden ingediend. Dit kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Het schepencollege besliste om in het kader van het openbaar onderzoek een hoorzitting te organiseren. Burgemeester Thomas Vints: “Als schepencollege vinden we het belangrijk om in een open debat burgers en verenigingen te informeren en te betrekken. Deze hoorzitting is geen verplichting, maar we vonden het omwille van het belang dat we als stadsbestuur hechten aan communicatie en participatie, toch aangewezen.”
De hoorzitting vindt plaats op maandag 25 februari om 19.00 uur in Buurthuis Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14.  

Op de hoorzitting zullen vertegenwoordigers van het Agentschap Onroerend Erfgoed de procedure, het ministerieel besluit en de rechtsgevolgen toelichten. Na de toelichting is er mogelijkheid tot vraagstelling door de aanwezigen. Informatieve vragen m.b.t. procedure en dossiersamenstelling zullen worden beantwoord. Er kunnen eveneens inhoudelijke opmerkingen naar voor worden gebracht, deze zullen worden genoteerd maar kunnen niet op de avond van de hoorzitting worden behandeld.

“Het schepencollege wenst deze hoorzitting ook aan te grijpen om te luisteren naar bezorgdheden bij burgers en verenigingen in het kader van voorliggend besluit waarbij o.a. kolenwasserij 1 en 3  niet langer als monument worden beschermd. Op de hoorzitting zelf zullen enkel vragen met betrekking tot de procedure tot opheffing van het besluit tot bescherming beantwoord worden. De  bezorgdheden, aandachtspunten en mogelijke suggesties wenst het schepencollege wel mee te nemen in de verdere ontwikkeling van be-MINE,” besluit burgemeester Thomas Vints.