Lutgart, nieuwe hippe plek in Beringen! Met steun van de provincie.

Lutgart, nieuwe hippe plek in Beringen! Met steun van de provincie.

Handel en horeca bepalen voor een groot deel de aantrekkingskracht van de stadskernen. De jongste trends en nieuwe evoluties baren de lokale handelaars maar ook de Limburgse stadsbesturen grote zorgen. Zij worden immers geconfronteerd  met een toenemende druk op de leefbaarheid van hun handelskernen. “Om de toekomst van de handelscentra veilig te stellen, zullen we meer aandacht moeten hebben voor de belevingswaarde van de kernen. De provincie Limburg hielp vorig jaar daarom zes Limburgse gemeenten om op basis van actuele retailtrends een nieuw DNA van de stad te bepalen”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.
Eén van die steden was Beringen dat op basis van die oefening een tijdelijke ontdek- en startplek voor creatieve ondernemers, starters en groeiers wil ontwikkelen. “De provincie ondersteunt de uitwerking van het concept met een financiële impuls ten bedrage van 100 000 euro. Het is een investering die moet bijdragen aan een meer bruisende en dynamische stadskern met positieve effecten voor het terugdringen van de leegstand”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput.

Zorgen voor nieuwe bezoekersstromen en beleving        
Met maar liefst 17 000 handelspanden, 27 000 loontrekkenden en  15 000 zelfstandigen, blijft de detailhandel een belangrijke economische sector in Limburg.
Doch worden de handelskernen van vandaag geconfronteerd met een meervoudige problematiek: leegstaande handelspanden bepalen steeds vaker het straatbeeld, de bestedingen via e-commerce blijven toenemen en de consument wil steeds meer beleving.
Het niveau van koopbinding en koopattractie zijn bovendien nog sterk vatbaar voor verbetering, maar kunnen met de ‘klassieke’ stadskernontwikkeling en citymarketing onvoldoende worden aangepakt. Om de stedelijke en gemeentelijke kernen terug te dynamiseren, is immers meer nodig dan enkel handel en horeca.
“Beide vervullen weliswaar een prioritaire rol, maar een attractief centrum biedt beleving en een verwevenheid van functies die nieuwe bezoekersstromen aantrekt. Publieke en private dienstverlening, cultuur, vrije beroepen, een degelijk vrijetijdsaanbod, ambachtelijke ateliers,… moeten dus een prominentere plaats in de stadskern krijgen”, aldus gedeputeerde van Economie.

Provincie wil de economische positie van de Limburgse detailhandel behouden en versterken
Om de economische positie van de Limburgse detailhandel te kunnen behouden en te versterken zal de provincie Limburg in de toekomst een sturende rol bij het vergunningenbeleid opnemen.
Daarnaast biedt de provincie de nodige ondersteuning aan ondernemers en  zet de provincie Limburg ook volop in op het begeleiden van gemeenten door het ter beschikking stellen van diverse tools inzake detailhandel en het uitrollen van innovatieve projecten.
Zo heeft de provincie Limburg vorig jaar samen met Unizo het project ‘Naar de Kern’ gelanceerd. Samen met de gemeente, lokale stakeholders en retailexperten is op basis van het DNA van de gemeente, gezocht naar een nieuw toekomstperspectief voor de handelskernen van Beringen, Bilzen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. In PELT is het traject begin dit jaar opgestart.
Het afgelegde traject is neergeschreven in een kernkompas en bevat adviezen en ontwikkelingstips op maat van de gemeente. Om dit om te zetten in de eerste concrete realisaties kunnen de gemeenten met een kernkompas via het ‘subsidiereglement voor innovatieve projecten ter versterking van handelskernen’ maximaal 100 000 euro ontvangen. “Het gaat hier om innovatieve projecten die complementair zijn aan het regulier retailbeleid én waar een sterke samenwerking zichtbaar is tussen de gemeente en de plaatselijke stakeholders”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.
De stad Beringen geeft als eerste het goede voorbeeld en gaat samen met haar ondernemers, verenigingen en inwoners op zoek naar de toekomst van de voormalige scholensite Sinte-Lutgart.

Beleef en creëer, start bij Lutgart
Met de tijdelijke invulling van de Sinte-Lutgartsite gaat de stad Beringen samen met haar ondernemers, verenigingen en burgers een nieuwe toekomst geven aan de site. Niet door vandaag al concrete plannen te tekenen, wel door samen te experimenteren en te testen wat de rol van deze plek kan worden. Hiervoor gaat de stad op zoek naar ondernemers en makers die mee aan de slag willen gaan.

Beleef en creëer
Na de verhuis van de Sinte-Lutgartschool naar de nieuwe scholencampus op Bogaersveld in 2017 staan de gebouwen aan de Brouwerstraat en de Hoogstraat grotendeels leeg. Vanuit de stad is er de wens om deze site op termijn uit te bouwen als een commerciële aantrekkingspool die het kernwinkelgebied én de stadskern als geheel kan versterken. Een plek die ‘leven’ en ‘beleven’ kan toevoegen aan het centrum van Beringen.
Waar het initieel de bedoeling was om hier een klassiek binnenstedelijk winkel- en woonproject te ontwikkelen, is nu gekozen voor een innovatief project, een creatieve hotspot voor iedereen die wil ondernemen, creëren en beleven.
Het ruwe authentieke karakter van de scholensite, de wirwar aan gebouwen en klaslokalen vormen een uniek decor als tijdelijke locatie voor winkels, horeca, kantoor- of werkruimtes. Lutgart moet een levendige site worden door ook het verenigingsleven hier tijdelijk experimenteel een plaats te geven en de speelplaats om te vormen tot een publieke ruimte met een speels karakter. Ook hier komt er weer ruimte om te creëren, bv. met street art en events.
Deze tijdelijke invulling fungeert als een experiment om later tot een definitieve invulling van de site over te gaan. Niet eerst plannen en ontwerpen, maar wel eerst samen creëren, testen en ontdekken.

Start bij Lutgart
Lutgart wordt dé plek waar je als jonge of startende ondernemer terecht kan. Het is de bedoeling om op een laagdrempelige manier winkel-, bureau- of werkruimte ter beschikking te stellen aan ondernemers en makers zodat zij naar hartenlust kunnen experimenteren met nieuwe winkel- en horecaconcepten of dienstverlening. Maar er is ook plaats voor ontmoeting, jeugd, cultuur en sport. Het is deze mix die moet zorgen voor kruisbestuiving, beleving en dynamiek!
Thomas Vints, burgemeester van Beringen: “Door de site op een laagdrempelige manier (tijdelijk) ter beschikking te stellen aan ondernemers, verenigingen en inwoners uit Beringen kunnen we enerzijds het ondernemerschap en gemeenschapsgevoel in Beringen versterken en anderzijds is het een experiment om te onderzoeken wat een definitieve herbestemming voor de Sinte Lutgart site kan worden. Door de ligging pal in het stadscentrum hopen wij ook dat het project een meerwaarde wordt voor de reeds bestaande handels- en horecazaken van het centrum.
Lutgart wordt met andere woorden een plek om te testen en te proberen, bij te sturen en uiteindelijk te leren. Een boeiende plek waarmee we samen Beringen centrum in beweging kunnen zetten. “

Op zoek naar ondernemers
De komende maanden zal er nog heel wat werk verzet worden om de site gebruiksklaar te maken voor zijn nieuwe gebruikers.
Werner Janssen, schepen lokale economie van Beringen: “In de loop van de volgende weken en maanden gaan we -samen met professionele partners- de gebouwen terug gebruiksklaar maken  en starten we het communicatietraject voor de zoektocht naar ondernemers die interesse hebben om zich te vestigen op deze unieke plek in Beringen. De eerste initiatieven op de site voorzien we rond de zomer. En ook de eerste kandidaten hebben zich reeds spontaan aangemeld.”

Meer info over hoe je je kan aanmelden als ondernemer, kan je vinden op www.beringengroeit.be/projecten/lutgart/ of kom naar onze kijkdag op 16 maart van 10:00 tot 12:00 uur.

 

Uitgelicht