Enkele stadsdiensten werken vanaf 2 september op afspraak

Enkele stadsdiensten werken vanaf 2 september op afspraak

Enkele diensten op afspraak

Vanaf maandag 2 september 2019 werken sommige diensten op het Stedelijk Administratief Centrum enkel nog op afspraak.

Het gaat om de diensten:

  • Wonen (woningkwaliteit, premieaanvragen, leegstand, …)
  • Ondernemen (vergunningen handelaars, bedrijventerreinen, …)
  • Gronden (beheer van gronden in eigendom van de stad)
  • Mobiliteit & Wegenwerken (verkeersveiligheid, kappen van bomen op openbaar domein, riolering, …).

De overige diensten, zoals Burgerzaken (identiteitsdocumenten, burgerlijke stand, vreemdelingenzaken, …) en Omgeving (bouwen/ruimtelijke ordening en milieu) blijven voorlopig vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

 

Hoe maak ik een afspraak?

Voor het maken van een afspraak klik je hierboven op de juiste dienst. Daar vind je ook meer informatie over de verschillende producten (bv. wat kan je digitaal aanvragen, wat moet je meebrengen naar je afspraak, …). Je kan ook het zoekvenster bovenaan gebruiken om rechtstreeks naar het juiste product te gaan, bv. ‘leegstand’.

Een afspraak maken kan online, telefonisch via T 011 43 02 11 of persoonlijk aan het onthaal van het administratief centrum.

Selecteer het product dat jij nodig hebt en ontdek de nog beschikbare uren. Ook afspraken annuleren en verplaatsen verloopt vlot via dezelfde online toepassing. Je kan maximum 30 dagen op voorhand een afspraak vastleggen.

Uitgelicht