Nieuwbouw socio-cultureel ontmoetingscentrum en omgevingsaanleg + verbouwing academie

Nieuwbouw socio-cultureel ontmoetingscentrum en omgevingsaanleg + verbouwing academie

Op 10 april keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum in Koersel met omgevingswerken en het toegankelijk maken van de Academie.
De nieuwbouw situeert zich in de Klarinetstraat 26 op het ‘Academiepark’, achter het bestaande gebouw van de Academie. Voor het project is een budget voorzien van 4.321.000 euro.

“De werken zullen deze zomer starten en hebben een doorlooptijd van ongeveer een jaar. We verwachten dat het project gerealiseerd zal zijn tegen het najaar van 2020,” laat schepen van patrimoniumbeheer Patrick Witters weten.

Het project omvat verschillende deelprojecten: bouw van een nieuw ontmoetingscentrum, omgevings- en verbouwingswerken in de Academie.

Bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum

De grote zaal is voorzien op een 400-tal personen en uitgerust met een vast podium en beperkte theatertechnieken. De polyvalente zaal is voorzien op een 100-tal personen.
Beide zalen zijn voorzien van de nodige akoestische maatregelen en uitgerust met een koelcel, toog en een projectiescherm.
Een grote industriële keuken om workshops en lessen te organiseren, geeft goede toegang tot beide zalen, waardoor deze ook ingezet kan worden voor eetfestijnen.

Onder het podium van de grote zaal bevindt zich een vergaderzaal uitgerust met projectiescherm.
Deze ruimte is met een plooiwand verdeelbaar in twee delen waardoor deze ruimte ook als kleedkamer kan dienen voor artiesten. In functie van de toegankelijkheid is de gelijkvloerse verdieping als het podium en de vergaderruimte onder het podium met een lift bereikbaar.

Zo is het nieuwe ontmoetingscentrum erop voorzien om voor verschillende activiteiten en doeleinden gebruikt te kunnen worden zoals onder meer bijeenkomsten, eetfestijnen, workshops, voorstellingen, een plek voor verenigingen,… kortom een plek van ontmoeting.

Om het energieverbruik van het gebouw te beperken wordt er sterk ingezet op isolatie en luchtdichtheid.
De verwarming gebeurt met hoogrendementsketels en het gebouw wordt uitgerust met zonnepanelen om gedeeltelijk te voldoen aan het eigen elektriciteitsverbruik.

 

Omgevingswerken

Verder zal ook de nabije omgeving worden aangepakt om de bereikbaarheid naar het ontmoetingscentrum te garanderen.
Deze werken omvatten onder meer het aanleggen van de toegangsweg, het verleggen van de buurtweg, het voorzien van de nodige infiltratiemogelijkheden voor regenwater en het creëren van parkeergelegenheid.
Op de open ruimte voor het ontmoetingscentrum wordt een amfitheater gemaakt wat de ontmoetingsruimte van binnen doortrekt naar buiten.

 

Verbouwingswerken in de Academie

De Academie wordt toegankelijk gemaakt door het voorzien van een nieuwe inkom met lift en trappenhal aan de achterzijde van het gebouw ter hoogte van de inkom van de nieuwe COR.
Verder zal de kelder ook ter hoogte van de garages aan de zijde van de Harpstraat door middel van een trap en hellende vlak toegankelijk worden gemaakt.

 

Het project werd aanbesteed in vier percelen. Het grootste en belangrijkste perceel zijn de algemene (ruw)bouwwerken.
De aannemer bouwkunde is tevens de pilootaannemer en is zo verantwoordelijk voor de planning en aansturing van de andere aannemers. Verder is er nog het perceel ‘fluïda’ wat alles van sanitair, verwarming en ventilatie omvat.
Het derde perceel zijn de elektriciteitswerken en het vierde de omgevingsaanleg. Dit vierde en laatste perceel betreft een gezamenlijke opdracht waarbij stad Beringen optreedt in naam van Fluvius bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

De voorliggende aanbesteding omvat niet het gedeelte van de theatertechnieken en de industriële keuken.
Aangezien dit erg specifieke technieken zijn, koos het bestuur ervoor om deze in twee afzonderlijke aanbestedingen te gunnen. Deze zijn bijgevolg niet in het hierboven vermelde budget opgenomen.

Uitgelicht