Nieuwbouw Club 9 en academielokalen slagen voor het geluidsexamen

Nieuwbouw Club 9 en academielokalen slagen voor het geluidsexamen

De bouwwerken van de vernieuwde Club 9 en de academielokalen zitten in de eindfase.
Het moment om een geluidsstudie uit te voeren was dus aangebroken.
Op deze manier kunnen we nagaan of bij uitbating van het jeugdhuis en de oefenbunker de geldende geluidsnormen gerespecteerd zullen worden.

In de nacht van 25 maart werd, zoals reeds aangekondigd, de studie uitgevoerd. De vaste geluidsinstallaties van Club 9 – zaal, café en repetitiebunker –  werden tot het uiterste gedreven door muziek met zeer hoge geluidsniveaus en bassen te spelen.
Op dat moment werden de geluidsniveaus in het gebouw, maar ook buiten op drie plaatsen gemeten (namelijk ter hoogte van de meest nabije woningen, ter hoogte van de Corceliusstraat, de Albert I-laan en het nabij gelegen grootwarenhuis). 
Hierbij werd nagegaan of de strengste norm voor nieuwe inrichtingen (5 dB strenger dan bestaande inrichtingen) werd gehaald voor de avond- en nachtperiode (40 dB(A) tussen 19.00 en 7.00 uur).

“Uit de metingen blijkt dat dat de geluidsnormen in de omgeving worden gerespecteerd als er niet gelijktijdig gespeeld wordt in de zaal en het café aan het maximum geluidsvolume.. Daarmee kunnen we besluiten dat de geluidsreducerende maatregelen succesvol werden uitgevoerd,” bevestigt schepen van milieu Tijs Lemmens. “Daarnaast krijgen we bijkomende garanties dat de geluidsnormen gerespecteerd zullen worden door het gebruik van een vaste geluidsinstallatie. Het gebruik van eigen of bijkomende luidsprekers zullen niet toegelaten worden.”
Met de resultaten van deze studie kan Club 9 zijn klasse 2 omgevingsvergunning-milieu aanvragen.

Uitgelicht