Stormschade 4 juni

Stormschade 4 juni

De zware stormwinden die op 4 juni over Vlaanderen raasden, hebben op diverse plaatsen schade aangericht. 
Het Vlaams Rampenfonds heeft opdracht gekregen te onderzoeken of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend.

Wie schade heeft geleden, kan dit melden bij stad Beringen.  

De stad verzamelt alle informatie van de getroffenen met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag.  
Het formulier kan je in de rechterkolom downloaden. Gelieve specifiek te melden welke schade er is: bijvoorbeeld dak beschadigd, auto beschadigd,...
Gelieve dit ingevuld aan stad Beringen te bezorgen aan het onthaal of via wegen@beringen.be.

Stad Beringen kan tot uiterlijk 2 augustus 2019 (60 dagen nadat het schadelijk weersverschijnsel zich voordeed) een vraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds om het grondgebied te laten erkennen als getroffen door een algemene ramp.

Op basis van de verzamelde gegevens  wordt aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria onderzocht of het weerfenomeen uitzonderlijk is en voor een erkenning tot algemene ramp in aanmerking komt. 
Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp.  
Pas na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen aanvragen tot schadevergoeding ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds.

Opgelet:
Indien je schade hebt geleden, contacteer eerst je verzekeringsmaatschappij.
De tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door storm wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s").
Voor meer info klik hier

Uitgelicht